Nyheter

Ny rapport visar: platsgjuten betongstomme med halvprefab från Thomas Betong når krav på halverad miljöpåverkan

En ny oberoende rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att platsgjuten betongstomme med halvprefab från Thomas Betong, som är en del av Thomas Concrete Group, kan nå 200 kg CO2e/m² bruttoarea. Rapporten är den första i sitt slag och visar tydligt att det är fullt möjligt att nå halverad klimatpåverkan med betong som byggmaterial.

Idag ställs höga krav på att halvera klimatpåverkan från nybyggnation. I Malmö finns den lokala färdplanen LFM30, där målet är klimatneutralt byggande till 2030. I Göteborg har till exempel Framtiden Byggutveckling satt som krav att nå 200 kg CO2e/m² bruttoarea i all nyproduktion av hyresrätter. En helt ny rapport, gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar nu att platsgjuten betongstomme tillsammans med halvprefab från Thomas Betong kan nå de högt ställda kraven.

– Med den nya rapporten visar vi att vi med vår klimatförbättrade betong Thomagrön tillsammans med klimatförbättrade prefabricerade betongelement kan nå även framtida krav på nybyggnation. Dessutom finns ytterligare potential om till exempel konstruktionen optimeras. Detta utan att göra avkall på ljudklassen, som kan vara en utmaning i andra byggsystem, säger Mats Karlsson, produktchef på Thomas Betong.

Rapporten baseras på teoretiska beräkningar på passivhuset Blå Jungfrun i Stockholm. Till livscykelanalysen har EPD:er tagits fram för de ingående betongprodukterna. IVL har sedan sammanställt och kvalitetsgranskat samt slutligen skapat den oberoende rapporten.

– Vi har lagt ner ett stort engagemang i projektet för att kunna få en rättvis jämförelse mellan byggsystemen. Andra studier har inte haft med alla byggdelar eller ens hela livscykeln. Den här rapporten är den första i sitt slag som visar att vi med klimatförbättrad betong i en slimmad konstruktionslösning redan idag kan nå halverad klimatpåverkan. Betong är ett hållbart material, avslutar Per Ekendahl, affärsområdeschef Prefab på Thomas Betong.