Nyheter

Byggelement: ”Vi ska leda den gröna utvecklingen”

Byggelement fortsätter den snabba utvecklingen av klimatförbättrade prefabricerade element. Det senaste tillskottet är en skalvägg i ECO 50 som minskar utsläppet av koldioxid med hela 2 660 ton per år jämfört med en tillverkning utan alternativa bindemedel i betongen.

– Vi ska leda den här gröna utvecklingen, säger Fredrik Johansson, teknisk chef på Byggelement. Det är helt nödvändigt eftersom kundernas efterfrågan på hållbara produkter hela tiden ökar.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller till exempel väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i betongen istället för cement nu möjliggör minskade utsläpp med upp till 50 procent. I den nya produkten ersätts hälften av cementen med Merit.

Den nya skalväggen kommer att tillverkas i Katrineholm med start nu i september. Här har Byggelement växlat upp produktionen genom en investering i nya formbord för gjutning av ECO-Prefab. Bakgrunden är att härdtiden förlängs när cement ersätts med alternativa bindemedel. Med fler formbord kan elementen härda längre och förse en växande marknad med hållbar betongprefab.

Skalväggar är en av Byggelements mest efterfrågade produkter och används som bärande väggar i främst bostadshus.

Nu pågår arbetet med att ta fram en EPD för den nya produkten. EPD står för Environmental product declaration och kommunicerar transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan under en livscykel.

Den nya skalväggen i ECO 50 är en vidareutveckling av den tidigare motsvarigheten i ECO 30, och innebär en minskning av utsläppet av koldioxid med 600 ton per år jämfört med tillverkningen av föregångaren.

– Utvecklingsarbetet stannar inte här, säger Fredrik Johansson. Vi kommer att fortsätta ta fram nya produkter för att kunna erbjuda betongprefab med minsta möjliga klimatavtryck. Nästa mål är en skalvägg i ECO 60.

Foto: Pexels