Nyheter

Adapteo stärker sitt hållbarhetsåtagande genom medlemskap i IQ Samhällsbyggnad

Adapteo har anslutit sig till medlemsorganisationen IQ Samhällsbyggnad, som arbetar för att ta Sverige till en ledande position inom samhällsbyggnad. Initiativet markerar ett viktigt steg i Adapteos strävan att bidra till hållbar samhälls- och stadsutveckling i såväl nationell som europeisk kontext.

IQ Samhällsbyggnad skapar ett samarbetsforum inom samhällsbyggnadssektorn genom att förena en bred målgrupp som innefattar näringsliv, akademi och andra betydande samhällsaktörer. Syftet är att främja gemensam utveckling och samarbete inom sektorn. Medlemskapet utgör en naturlig förlängning av Adapteos strävan att bidra till en mer hållbar utveckling av både byggbransch och samhälle genom sina anpassningsbara och cirkulära bygglösningar.

– Adapteo är stolta över att välkomnas som medlem i IQ Samhällsbyggnad. De erbjuder en viktig plattform där vi kan fortsätta vårt arbete för hållbart samhällsbyggande. Genom deras breda nätverk får vi möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter och kunskap som gynnar vår gemensamma utvecklings- och omställningsresa. Vi är övertygade om att vi genom innovation och forskning kan bidra till hållbar samhällsutveckling, säger Johanna Persson, VD på Adapteo Group.

Medlemskapet ger Adapteo möjlighet att delta i samverkansprojekt, som adresserar samhällsbyggnadssektorns utmaningar, inklusive vikten av övergången från linjära till cirkulära lösningar.

– Vi är glada att välkomna Adapteo, en samhällsaktör som aktivt driver hållbar utveckling inom social infrastruktur, som medlem hos IQ Samhällsbyggnad. Med Adapteo ombord fortsätter vi omställningsresan inom hållbart samhällsbyggande, säger  IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad.