Nyheter

Svensk världsledande anläggning och ett nytt koncept för cirkulär ekonomi har invigts

Den 1 januari 2023 moderniserades Sveriges däckåtervinning och i samband med detta etablerades en världsledande däckåtervinningsanläggning vid Tekniska verkens område i Gärstad i Linköping. Anläggningen är en viktig förutsättning och nyckelspelare till att öka resursnyttan och materialåtervinningen, samt höja värdet av den återvunna däckråvaran.

– Detta samarbete är helt i linje med vår nya strategi att via partnerskap och innovation skapa värde av återvunnet material. Nyckeln till detta är att vi har kunnat etablera en kvalitetssäkrad process som ger nästa led i förädlingen ett anpassat material, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning.

Tillsammans med samarbetspartnern Årsjö Recycling bjöd Svensk Däckåtervinning in till två kunskapsdagar om återvinning ur ett annat perspektiv, med fokus på däckråvarans oväntade resursmöjligheter. Det är en unik transformationsresa inom hållbart värdeskapande som Sverige nu tar ledningen inom.