Nyheter

IKEM: ”Ett nationellt utsläppssystem för hela näringslivet gynnar klimatet”

Industrin behöver hållbara och långsiktiga spelregler för att klimatinvesteringar ska ske och bli lönsamma. IKEM – Innovations- och kemiindustrins välkomnar Hasslers förslag om ett nationellt utsläppshandelssystem.

Professor John Hassler presenterar idag sin utredning om hur svensk klimatpolitik, mot bakgrund av Fit for 55, kan utvecklas. Utredningen har bland annat föreslagit ett nationellt utsläppshandelssystem som inkluderar samtliga branscher och sektorer. IKEM – Innovations och kemiindustrierna är positiva till en sådan inriktning.

– Nuvarande klimatpolitik har skett på bekostnad av alla de företag och branscher som än idag står långt ifrån en klimatomställning. Vi välkomnar ett nationellt utsläppshandelssystem, det skulle skapa incitament hos hela näringslivet att ställa om. Sverige bör, tillsammans med övriga EU-länder som väljer ett nationellt utsläppshandelssystem, bilda en allians, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.

Industrin gör klimatinvesteringar i miljardklass och affärerna blir lönsamma först efter 20-50 år. Näringslivet behöver ges bättre förutsättningar att planera sina investeringar, något frågan om sänkt reduktionsplikt satt ljus på.

– Klimatpolitiska principer kräver blocköverskridande förankring. Instabiliteten gör näringslivets investeringar värdelösa. Politiken behöver säkerställa att de nya principerna överlever regeringsskiften, fortsätter Nils Hannerz.

Innovations- och kemiindustrins står för en tredjedel av industrins totala koldioxidutsläpp. Företagen finns tidigt i värdekedjan och producerar insatsvaror som är nödvändiga i den övrig industri, men omställningstakten styrs av de förutsättningar företagen får.

– Innovations- och kemiindustrins klimatrevolution i södra Sverige är avgörande för hela värdekedjan, även för Norrland. Omställningen i befintlig verksamhet får inte hamna i skymundan, avslutar Nils Hannerz.

Foto: Peggychoucair