Nyheter

Nu lanseras Archus Hållbarhetsinnovationspris

Med möjlighet att ansöka som privatperson eller företag. Prisets syfte är att belysa och hjälpa innovationer inom bygg och fastighetsbranschen som har potential att på ett konkret sätt bidra till en mer hållbar värld. Prissumma på 50 000 kr med ändamål att återinvesteras i verksamheten för fortsatt innovation.

Skicka din ansökan till:

[email protected] senast 10 november 2023. Priset delas ut 7 december.

Syfte:

Prisets syfte är att belysa och hjälpa innovationer som har potential att på ett konkret sätt bidra till en mer hållbar värld.

Tidplan:

Ansökning – senast 10 november 2023

Vinnare koras – 7 december 2023

Kriterier:

Du som enskild person eller företag kan ansöka. Priset delas ut till en ny innovation eller affärsidé som bidrar till ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet i den svenska bygg- och
fastighetssektorn. Ansökningen gäller för en i startgroparna för lansering, eller nyligen lanserad (tidigast 2020) kommersiellt gångbar innovation eller affärsidé. Urvalskriterier är samhällsvinst sett till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt genomförbarhet.

Jury:

Elisabeth Stadler – Miljöchef, PEAB
Alexandra Rosenqvist – Miljö- och hållbarhetsanschef, Beijer
Joanna Berg – Regionchef Stockholm Mälardalen Living, NREP
Gustav Källén – VD, Archus
Mikael Hassel – Hållbarhetsansvarig, Archus

Pris:

Prissumma på 50 000 kr med ändamål att återinvesteras i verksamheten för fortsatt
innovation.