Nyheter

Metro-Campus i Zürich går in i nästa byggfas

Byggnadsarbetet har påbörjats på ytterligare två gröna datacenter på Metro-Campus Zürich. Spillvärme från datacentren kommer att användas avEnergi 360° för kooperativa energilösningar. Bygget pågår redan av värmecentralen och fjärrvärmenätet i Dielsdorf.

Idag tillkännager den ledande schweiziska datacenterleverantören Green nästa fas i projektet. I Dielsdorf har byggarbetet på datacenter N och O påbörjats på Metro-Campus Zürich. De två nya högpresterande datacentren kommer att ge plats för cirka 4 000 serverrack för upp till 160 000 IT-system på en yta av 11 600 m2.

Efterfrågan är stor

Med Metro-Campus ökar Zurich Green sin datacenterkapacitet med 35 megawatt för drift av kundsystem.

Campus i Dielsdorf täcker en yta på 46 000 m2 och omfattar högpresterande och energieffektiva datacenter samt en företagspark med kontorsbyggnad. Det första datacentret stod klart i december 2022. Den moderna kontorsbyggnaden är just nu under uppbyggnad och kommer att stå klar för inflyttning sommaren 2024. Utbyggnadsfas tre med tillbyggnad av datacenter N och O startade tidigare än planerat till följd av bl.a. den kraftigt ökade efterfrågan på säkra och högpresterande datacenter.

Datatillväxt och digitalisering som drivkrafter

När datatillväxten ökar, ökar också efterfrågan på datorkraft. Men allt färre företag håller fast vid sina egna serverrum eller datacenter; detta beror på de höga investeringskostnaderna förknippade med modernisering och hållbarhet. Istället flyttar de sina system till säkra, effektiva och mer hållbara datacenter eller till molnet. Med tanke på att Green är en datacenterleverantör både för företag och för ledande molnleverantörer ökar efterfrågan extremt snabbt.

– Vår tillväxt återspeglar den snabba tekniken och digitaliseringen, förklarar Roger Süess, VD för Green, och tillägger:

– Moderna datacenter behövs för att säkerställa att denna transformation kan realiseras i Schweiz snabbt, säkert och hållbart.

Utnyttjandet av spillvärme vid datacenter minskar CO2-utsläppen

De två nya datacentren kommer också att ha spillvärmeuttag så att kringliggande kommuner kan dra nytta av CO2-neutral uppvärmning. Green investerar miljoner i spillvärmeutvinning och har ett nära samarbete med Energie 360°, som för närvarande planerar och genomför flera kooperativa fjärrvärmeprojekt i regionen. Tack vare utvinningsprocessen kommer datacenter M att försörja upp till 3 500 hushåll samt industri och handel. Den första fjärrvärmecentralen kommer att öppnas i Metro-Campus-området 2024 och kommer att försörja upp till 3 500 hushåll i Dielsdorf. Med spillvärmen från de två nya datacenterna kommer ytterligare hushåll och industri att försörjas med fjärrvärme i regionen.

– Vi gör vårt för den cirkulära ekonomin och stödjer energiomställningen genom användning av spillvärme samt en rad andra åtgärder. Vi är övertygade om att framtidsorienterad digitalisering endast kan uppnås genom hållbara datacenter, förklarar Roger Süess.

Ytterligare information:

www.green.ch