Nyheter

Världens första e-metanbiogasanläggning för kommersiellt bruk togs i drift på danska Als

”Världshistoria”, kallade danska näringsminister Morten Bødskov det när energi- och fibernätskoncernen Andel och den globala biogasproducenten Nature Energy i oktober invigde den första anläggningen i världen som ökar produktionen av biogas på kommersiell basis via elektrolys och biologisk metanisering. .

Andel och Nature Energys arbete med den gröna omställningen har nått en viktig milstolpe i Glansager på danska ön Als (öster om Jylland):

Bara ett år efter att ett partnerskap ingicks där de två företagen investerade 100 miljoner danska kronor. DKK i en biologisk Power-to-X-anläggning är du redan redo att gå i produktion med grönt väte.

Detta är viktiga nyheter för avkarboniseringen av dansk energiproduktion. Andels elektrolysanläggning omvandlar överskottskraft från sol och vind till väte (väte), som matas in i Nature Energys metaniseringsanläggning, där det möter CO2. Detta skapar e-metan och ökar produktionen av biogas från den befintliga biogasanläggningen och minskar mängden CO2.

Världshistoria på Als

När anläggningen är i full drift våren 2024 kommer det producerade vätet att stärka Nature Energys produktion av grön gas med 12 000 m3 gas per dag. Som jämförelse använder ett småhus cirka 1 300-1 500 m3 gas per år.

Därför ser även näringsminister Morten Bødskov, som övervakade invigningen av anläggningen, stor potential i den nya tekniken:

– Ett stycke världshistoria har skrivits i dag på södra Jylland. Som första plats i världen kan Als nu producera e-metanbiogas för kommersiellt bruk. Det är den typen av innovativt tänkande som måste bidra till att driva den gröna omställningen framåt, sa ministern som kallade projektet ett ”skolexempel” på vad ett nära samarbete mellan kunskapsinstitutioner och företag kan skapa.

Konkret skillnad

Anläggningen är en del av Erhvervsfyrtårn Syd, som syftar till att främja idéer för grön omställning och sektorskoppling.

– Det är viktigt att affärsfyren är kopplad till energiklustrets kompetens, säger Glenda Napier, VD för Energy Cluster Denmark, som underlättar företagsfrämjande insatser i Erhvervsfyrtårn Syd:

– Anläggningen är ett utmärkt exempel på hur vi genom att samarbeta kring gemensam innovation och teknikutveckling kan göra en konkret skillnad för den gröna omställningen – både på kort och lång sikt, säger hon.

Den förklaringen delar Andels vd Jesper Hjulmand. Han ser partnerskapet som ett exempel på hur ett ökande samspel mellan olika sektorer inom energibranschen kan vara ett effektivt sätt att angripa klimatkrisen.

– Vi måste bekämpa klimatförändringarna. Nu. Det gör vi genom att turboladda den gröna omställningen. Därför testar vi gröna tekniska lösningar i samarbete med till exempel Nature Energy, så att vi kan ta reda på hur vi bäst och snabbast kan bidra till att sänka våra totala CO2-utsläpp och sätta stopp för klimatkrisen, säger han.

Tillväxt och inspiration

Power-to-gas-anläggningen är ett betydande bidrag till att minska CO2-utsläppen i Sønderborgs kommun och borgmästare Erik Lauritzen (A) ser invigningen och anläggningen som ett viktigt steg på vägen:

– Vi har redan en minskning med 57 procent i Sønderborgs kommun och många tittar redan i vår riktning för att hitta rätt lösningar. Det kan vi dra nytta av – inte minst med företagen – när vi kan visa resten av världen hur klimatförändringar kan genomföras och skapa tillväxt genom export av gröna lösningar, säger han.

Och det finns något att komma efter, framhåller Ole Hvelplund, vd på Nature Energy.

– Som bransch är vi väldigt unga och håller fortfarande på att utvecklas, vilket vi i Danmark har möjlighet att ligga i framkant av. Vi har ännu inte sett den fulla potentialen i denna cirkulära energiform och anläggningen här i Glansager är bara ett starkt bevis på hur central roll organiskt avfall och biogas spelar i den gröna omställningen, säger han.

Fakta I – Hur biogas produceras

Biogas utvinns ur organiskt avfall från hushåll, industri och lantbruk och består av CO2 (koldioxid) och CH4 (metan), som kan ersätta den naturgas som kan hämtas från underjorden. Väte (väte) blandas med biogasen och kombineras med CO2. Detta skapar CH4, som också kallas e-metan eftersom det tillverkas med hjälp av elektrolys.

På så sätt blir mängden energi större, baserat på samma mängd organiskt avfall. En särskild fördel med anläggningen i Glansager är att den kan slås på och av vid behov och när det finns överskottseffekt från till exempel vindkraftverk. Anläggningen bidrar alltså till att balansera energisystemet när det produceras mer grön el än vad som förbrukas.

Fakta II – Partners och support

En del av projektet stöds av Erhvervsfyrtårn Syd. Medlen kommer från Danmarks Business Promotion Board och EU:s REACT-program.

Tekniken har demonstrerats i ett samarbete mellan Syddansk Universitet, DTU, Biogasclean och Nature Energy som kommersiell Ph.D. och startade i ett provrör i ett laboratorium 2019.

När anläggningen är i full drift våren 2024 kommer vätgasen att öka Nature Energys produktion av grön gas med 12 000 m3 gas per dag. Som jämförelse använder ett småhus cirka 1 300-1 500 m3 gas per år.