Nyheter

Nouryon Kvarntorp sänker CO2 med 90%

Internationella kemiföretaget Nouryon går från gasol till biobränsle och minskar sina koldioxidutsläpp i Kvarntorp med minst 90 procent. Genom ett samarbete med energibolaget Adven sparar Nouryon energi och ökar samtidigt sin kapacitet. Bland Advens kunder i Norden och Baltikum minskar varje år CO2-utsläppen med närmare 130 000 ton, en siffra som ökar för varje ny industrilösning som bolaget utvecklar.

Nouryon är en av världens ledande producenter inom specialkemi. Bolaget är verksamt i ett 80-tal länder och finns på sex orter i Sverige. I Kvarntorp tillverkar drygt 50 medarbetare dels mikronäringsämnen som ökar tillväxten i jordbruk med högt pH-värde, dels så kallade komplexbildare som sänker halterna av tungmetaller i pappersmassa.

– Efterfrågan på våra produkter är normalt stor och nu kan vi möta både klimatmålen och kundernas önskemål samtidigt, säger Marie Broström, platschef för Nouryon i Kvarntorp.

Advens energisystem

Som en del av konceptet ”Energy as a Service har Adven byggt en ny ånganläggning i Kvarntorp. Energibolaget äger, driver och underhåller alltså energisystemet medan Nouryon helt kan fokusera på sin egen produktion. Den nya pannan eldas med restprodukter från skogsindustrin, som till exempel flisade grenar och toppar. Biobränslet kommer i huvudsak från lokala leverantörer.

Med omställningen överger Nouryon Kvarntorp fossila bränslen, med undantag av gasol för spetsvärme*. Samtidigt sparar lösningen tid, energi och då även kostnader. En betydande energibesparing är torkprocessen där ånga, via värmeväxlare, värmer upp luft som torkar en blöt massa till hanterbart torrt granulat. En annan besparing är en ny hetvattentank. Den fungerar som värmeväxlare och reglerar variationer i både ångsystem och panna. Något som ger jämnare drift – och snabbar på uppvärmningen av vatten till ett par hundra grader, ett måste i produktionen.

Mindre energi – mer kapacitet

– Att vi nu slipper värma upp sjövatten sparar både energi och tid, tid som ökar vår produktionskapacitet, förklarar Nooshin Olsson, teknikchef på Nouryon i Kvarntorp.

Hon berättar att just hetvattentanken, eller ackumulatorn, är resultatet av en idé som de båda bolagen kom på tillsammans, på plats. För Adven spelar just samverkan en avgörande roll. Utan den vore det svårt att skräddarsy energisystem, system som i Norden och Baltikum varje år minskar CO2-utsläppen med 129 302 ton. Det är en siffra som förstås ökar för varje ny industrilösning som bolaget utvecklar.

– Att samarbeta är nödvändigt för att klara omställningen. Här leder det till energibesparing, konvertering och ökad produktionskapacitet, konstaterar Henrik Johansson-Casimiro, affärsområdeschef på Adven.

Det har varit en utmaning att få hetvattentanken att jacka i övriga funktioner på plats i Kvarntorp, ett hårt arbete där många medarbetare i båda bolagen har bidragit. Vattentanken blir på så vis pricken över i:et, i det omställda och energieffektiva Nouryon Kvarntorp.

*Spetsvärme: Energi som behövs vid tillfälliga produktionstoppar