Nyheter

Europakommissionen lyfter fram Skellefteå på internationellt klimatmöte

Skellefteå kommun och Skanskas hållbara anläggningsprojekt Skellefteå Site East ska lyftas som ett gott exempel på ett digitalt klimatmöte den 6 december. Mötet är ett sidoevenemang till COP28, FN:s 28:e klimatkonferens.

Mötet arrangeras av Europakommissionen och syftet är att visa hur tre europeiska städer har samarbetat med lokala företag och industrier i klimatomställningen.

– Skellefteå har höga ambitioner inom hållbart byggande och det är tufft att klara hållbarhetsmål i byggbranschen, särskilt i en kommun som växer så fort som Skellefteå. Industriområdet Site East är ett gott exempel på hur kommunen och Skanska har hittat bra arbetssätt som har gjort det möjligt att nå målen. Klimatmötet blir ytterligare ett sätt för oss att sprida kunskapen vidare, den här gången inför en internationell publik, säger Evelina Fahlesson, (S) kommunalråd i Skellefteå.

Hon deltar på mötet tillsammans med David Nordberg, klimat- och hållbarhetschef på Skanska, som tidigare var projektchef i projektet:

– Vi har fått utmana traditionella sätt att bygga för att minska klimatpåverkan, och vi har också lyckats visa att det inte kostar mer utan faktiskt är billigare att bygga hållbart, jämfört med om vi skulle ha gjort som man alltid brukar göra. Tillsammans med kommunen som beställare har vi kunnat vara en föregångare och fått vara med och påverka hela branschens utveckling mot hållbarhet.

Skellefteå Site East stod klart 2022 och utsågs till Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt någonsin. Klimatbelastningen var 75 procent lägre än om det hade genomförts på traditionellt sätt. En av framgångsfaktorerna var att det skapades en kultur i projektet där alla parter bidrog och idéer togs tillvara. Det mynnade bland annat ut i fossilfritt HVO100-bränsle, genomtänkt masshantering, elektrisk krossning, grön asfalt och att stubbar togs tillvara för biokolproduktion. Även arbetsmarknadsinsatser och skolsamverkan genomfördes för att öka den sociala hållbarheten runt projektet. Projektet vann utmärkelsen Hållbar infrastruktur på Sweden Green Building Awards 2021.

Fakta: Mötet
Klimatmötet hålls digitalt den 6 december klockan 15.00-16.00. COP28 äger rum 30 november till 12 december 2023 på Expo City, Dubai i Förenade Arabemiraten.
COP28 är den 28:e klimatkonferensen som hålls inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC).
Runt varje klimatkonferens organiseras och hålls en stor mängd ”sideevent” av individer, företag och andra organisationer som vill verka och påverka för klimatomställning.

Foto: Jimmy Chan