Nyheter

Insamlingssystem för återvinning av planglas

Isover ökar andelen återvunnet material i sina produkter genom insamling av planglas.

Som en del i Isovers arbete med mer cirkulära flöden introducerar Isover ett nytt insamlingssystem för sin anläggning i Billesholm där man även kommer att återvinna planglas från t.ex. fönster, bilrutor och andra plana glasmaterial.

– Onödigt mycket planglas går på deponi idag. Med vårt insamlingssystem kan vi tillverka nya produkter av det gamla planglaset och därmed öka andelen återvunnet glas i produktionen ytterligare. En annan samhällsvinst är att vi minimerar andelen glas som hamnar på deponi, säger Aurélie Herlevsson, Strategisk inköpare, Saint-Gobain Sweden AB.

Öka andelen återvunnet glas i produkterna

Idag består Isovers glasullsprodukter av minst 70 % återvunnet glas från i huvudsak hushållsglas och glasförpackningar. Till 2025 ska man ha ökat denna andel återvunnet material i produkterna till 80 % och där utgör planglaset ett viktigt bidrag.

– Genom att öka andelen återvunnet glas i produktionen minskar vi användningen av jungfruliga råmaterial, vilket också är ett av de uppsatta målen inom Saint-Gobain Sweden AB:s färdplan för hållbarhet och cirkularitet, säger Armina Nilsson, Hållbarhetschef Saint-Gobain Sweden AB.

Planglas Recycling

Planglaset som Isover använder kommer från Planglas Recycling AB med en etablerad sorteringsanläggning för planglas i Östansjö (Hallsbergs kommun). Vid sorteringsanläggningen tar man emot och processar inlevererat planglas. Föroreningar såsom metall, plast och PVB-laminat sorteras bort och all glasråvara säljs vidare till kunder inom glasbranschen så att det kan bli nya glasprodukter, antingen nytt planglas eller glasullsisolering.

– Genom vår etablerade anläggning i Sverige stärker vi svensk basindustri dels genom att erbjuda en tjänst till återvinningsindustrin för att ta hand om insamlat glasavfall och dels genom att vi levererar en utsorterad glasråvara till Saint-Gobain. Det känns verkligen bra att kunna erbjuda en lokalt producerad produkt till Sveriges näringsliv, säger Peter Trimmel på Planglas Recycling.