Nyheter

Gammal ishall återanvänds i nytt byggprojekt

När Isdala ishall nu rivs tas limträbalkarna försiktigt ned för att kunna återanvändas i andra byggprojekt i Göteborg.

De sista skridskoskären i Isdala togs i april 2023 och i höst startade arbetet med att montera ner anläggningen för att ge plats åt en ny simhall i Kortedala.

I enlighet med Göteborgs Stads klimatmål arbetar många aktörer med återbruk och cirkulärt byggande. I det här fallet visade det sig att limträbalkarna i ishallen kan få nytt liv på ett annat ställe i Göteborg.

Foto: Åza Larsson