Nyheter

Återvinningsindustrierna: ”Inför strängare straff för miljöbrott”

”För att stoppa avfalls­brottsligheten behövs strängare straff för miljöbrott, mer uppsökande tillsyn och ett förbud för kontant­hantering. Fallet med det oseriösa bolaget Think Pink har visat att det fortsatt är möjligt för offentliga och privata verksamheter att anlita oseriösa aktörer. Detta måste få ett stopp.”

Det skriver Ellen Einebrant, vd Återvinnings­industrierna i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Återvinningsindustrierna består av hundratals seriösa återvinnings­företag som tar ansvar för miljön och driver på för en grön klimat­omställning. Företagen har miljö­lednings­system och följer en värdegrund och uppförandekod. Att inte anlita ett sådant företag utan enbart gå på priset kan likställas med att klippa sig för 50 kronor, inte begära kvitto hos skräddaren eller åka svarttaxi.

”Du möjliggör lönsamhet för aktörer som begår brott, finansierar den organiserade brottsligheten och utgör en fara för människors hälsa. När det handlar om avfalls­brottslighet kan det dessutom ge omfattande skadliga effekter på människors hälsa och miljö.”

Läs hela debattartikeln här:

www.svd.se

Foto: Rudy and Peter Skitterians