Nyheter

Enrad ingår samarbete med ClimaCheck Sweden

Kraven på miljö- och energirapportering ökar med EU:s taxonomiförordning och CSRD-direktivet. Samtidigt pågår en uppdatering av Ekodesigndirektivet som kommer att ställa högre krav på tillverkare av värmepumpar och kylaggregat.

Enrad AB har därför inlett ett samarbete med ClimaCheck Sweden AB för att underlätta för Enrads kunder att möta dagens krav och de som kommer framöver.

– Vi har länge legat i framkant fram vad gäller omställningen till naturliga köldmedier och vill nu även göra det med tjänster som sparar pengar och resurser samt underlättar rapportering. Att erbjuda de här tjänsterna är en naturlig utveckling för oss eftersom vi har arbetat med ClimaCheck i många år för att prestandamäta och kvalitetssäkra alla våra aggregat. Nu vill vi dela med oss av vår kunskap till ägare och brukare av våra anläggningar, säger Andreas Bäckäng, vd, Enrad.  

Samarbetet inleds under våren och innebär att Enrad breddar sitt tjänsteutbud med miljö- och energirapportering. Utöver det erbjuds även prestandacertifiering efter installation och kontinuerlig prestandaanalys som upptäcker avvikelser direkt om de uppstår. Det möjliggör prediktivt underhåll så att kunderna kan åtgärda avvikelser i tid och undvika problem. Allt för att kunna säkerställa att Enrads kyl- och värmeaggregat håller högsta effektivitet och kontinuerligt optimeras.

– Det känns roligt att fördjupa samarbetet med Enrad. Vi vill bidra till att fler kyl- och värmeanläggningar sparar energi, förbättrar sin prestanda samt bibehåller optimal drift. Att dessutom göra det enkelt för våra gemensamma kunder att rapportera sin miljö- och energirapportering ligger helt i linje hur vi arbetar, säger Carl-Johan Håkansson, vd, ClimaCheck.

ClimaCheck är ett clean-tech företag med en unik metod att analysera kyl- och värmeprocesser med målet att optimera funktionaliteten och den dagliga driften av luftkonditionerings-, kyl- och värmepumpsystem