Nyheter

Puustelli tummar aldrig på hållbarheten

Natural Steps, Puustelli Miinus och koldioxidneutralt mål senast 2035. Det är några av bevisen på Puustellis oförtrutna arbete för hållbar produktion. En ambition med delmål som betas av bit för bit och som visar hur en modern producent kan ha ena benet i sin 100-åriga historia och det andra i framtiden.

I januari månads pressbrev ger vi er en inblick i Puustellis hållbarhetsarbete och inspirerar med kök, producerade av denna köksproducent med mångårig erfarenhet och all sin tillverkning i Finland.

I över 100 år har Puustellis moderbolag Harjavalta Oy verkat och sedan dess värnat om sin snickerikompetens och kvalitet, vilken har överförts genom en djupt rotad tradition av anställda i årtionden och generationer. Parallellt med tillverkningen har under de senaste 20 åren hållbarhetsfrågorna varit en central del av produktutvecklingen.

Inom bolaget finns ett internt program, Natural Steps, som ska leda fram till en koldioxidneutral produktion senast 2035. Denna omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Hos Puustelli vill man förstå sin klimatpåverkan och klimatförändringens inverkan varför klimatavtrycket från hela verksamheten dvs allt från produktutveckling till installation och användning tas med i beräkningarna

VIKTIGA VAL ÄR AVGÖRANDE

Vid beräkningarna ser man att de största utsläppen kommer från de material och råvaror som företaget använder vid produktion. Därför ligger fokus Natural Stepsprogrammet på mer hållbara materialval, minskning av råvarumängden och införlivande av använt material i den cirkulära ekonomin.

Företaget har bland annat minskat de direkta utsläppen från fabriken med mer än 300 ton CO2e genom att byta till utsläppsfri el och ersätta bränsledrivna fordon vid fabriken med eldrivna.

Puustelli Miinus Stenström

 

Ett tydligt bevis på Puustellis oförtrutna miljöarbete kan man bland annat se i företagets Miinus-kök, ett supermiljökök som halverar miljöpåverkan jämfört med ett standardkök. Ett kök som är patenterat sedan 2018.
Miinus är ett koncept som innefattar hela köksserien, dvs stommar, ytor, beslag mm.

Förutom de faktiska delarna beräknas det totala avtrycket genom att noggrant följa och styra processen sett till kökets förväntade livscykel från produktion och transport till materialval och slutligen återvinning och återbruk. Allt för att nå ett så lågt avtryck som möjligt.

Beräkningar visar att ett Miinus-kök från Puustelli har mellan 35–40 % lägre koldioxidavtryck än ett vanligt kök. Bland annat Puustellis Trendkök är byggda på just Miinus-kökets stommar och med utvalda material med lägre klimatpåverkan.

 

Puustelli Miinus Stefan Nilsson-1

 

 

BESKOGA FINSKA ÖDEMARKER

Hav och skogar är våra viktigaste, naturliga CO2-sänkor. En kontinuerlig återplantering och hänsyn till markens kolförråd och långsiktiga produktionsförmåga är viktigt för en hållbar framtid. Då kan skogen fortsätta att avverkas om och om igen utan att det sker någon nettoförlust av kol över ett längre tidsperspektiv.

Puustellis partners i Natural Steps-programmet är Puuni Oy och John Nurminen Foundation. Puuni Oy tar bort koldioxid från atmosfären genom att beskoga finsk ödemark. John Nurminens Stiftelse skyddar östersjön genom ett antal Clean Baltic Sea-projekt.