Nyheter

Så minskar du företagets koldioxidutsläpp – mest kostnadseffektivt

Nu ökar kraven på dig som företagare att redovisa verksamhetens klimatpåverkan. Genom att kartlägga koldioxidutsläpp med hjälp av verktyget Hållbarhetskollen, kan man enklare prioritera de åtgärder som gör mest nytta.

Tjänsten erbjuds i samarbete med företaget GoClimate, ett socialt företag med mål att skapa klimatnytta.

– Jag är glad över att vi, genom samarbetet med GoClimate, kan hjälpa våra kunder att få kunskap om sin klimatpåverkan och erbjuda lösningar som faktiskt bidrar till minskade utsläpp, säger Catharina Belfrage Sahlstrand, hållbarhets- och klimatchef Handelsbanken.

Ny lagstiftning och förväntningar från såväl affärspartners som konsumenter, innebär allt större krav på företag att redogöra för sina koldioxidutsläpp och sin klimatpåverkan. Kunskap och trovärdig kommunikation kring det egna företagets utsläpp ger konkurrensfördelar, samtidigt som det ger dig möjlighet att minska utsläppen så kostnadseffektivt som möjligt.

– Med ökade krav på företag att redovisa sin klimatpåverkan är det viktigt för oss i Handelsbanken att kunna bidra med lösningar, fortsätter Catharina Belfrage Sahlstrand.

Handelsbanken ger nu sina företagskunder möjlighet att få en kartläggning och sammanställning av sina koldioxidutsläpp. Med hjälp av webbverktyget Hållbarhetskollen sker automatiska beräkningar av utsläppen, baserade på data från fakturor och kvitton direkt från bokföringen.

– Vi tror på en framtid där det är enkelt och lönsamt för företag att bli mer hållbara. Att tillsammans med Handelsbanken kunna erbjuda bankens kunder hjälp på vägen dit – genom Hållbarhetskollen – känns jättekul, säger Kalle Nilvér, VD på GoClimate.

Hållbarhetskollen ger företag en tydlig bild om var i verksamheten den största klimatpåverkan sker. Informationen om utsläppen sammanställs på ett tydligt sätt och verktyget ger också konkreta förslag på hur utsläppen kan minskas.

Beräkningarna i Hållbarhetskollen fungerar som en bra grund för företag som ännu inte omfattas av de nya lagkraven, men som fortsatt vill vara aktuella som partners till företag där klimatrapportering nu blir ett måste.

Här finns mer information: 

Hållbarhetskollen − mät ditt företags klimatavtryck | Handelsbanken