Nyheter

Just PEPP beviljas 12 miljoner från EU – ska utveckla strategier för hållbar och rättvis stadsutveckling

Just Positive Energy Planning Processes (Just PEPP) är ett samarbetsprojekt mellan forskare och utvalda aktörer från Sverige, Norge och Nederländerna. Syftet med projektet är att undersöka den kritiska kopplingen mellan hållbar stadsutveckling och social rättvisa. Nu har projektet fått 12 miljoner kronor i stöd från EU.

Våra städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen – deras omställning är därför avgörande för att uppnå klimatmålen. Att säkerställa en stabil och förnybar energiförsörjning genom energipositiva områden (PED) är en viktig byggsten i det arbetet.

– Det är otroligt glädjande att projektet fått dessa medel från EU. Det kritiska klimatläget gör att våra städer måste ställa om nu – och för att lyckas med det krävs kunskap och välbeprövade strategier. Energi är en stadsutvecklingsfråga och det känns både spännande och viktigt att väva in den sociala hållbarheten ytterligare i PEPP, vår process för utveckling av energipositiva områden, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsspecialist på White Arkitekter.

Med projektet Just PEPP vill projektgruppen ta fram kunskap och strategier som kan forma framtida stadsplanering, med fokus på den dubbla utmaningen att utveckla energipositiva städer och områden både hållbart och rättvist. Två svenska områden, båda med socioekonomiska utmaningar, ingår i projektet – Vivalla i Örebro och Hällefors.

– Varje område har unika socioekonomiska utmaningar som sträcker sig från geografisk isolering till en åldrande befolkning och människor med migrationsbakgrund. Vi ska utforska nya metoder för att utveckla skräddarsydda lösningar för ökad energieffektivitet och fossilfria transporterbjudanden. Ett initiativ som inte bara ska vara för, utan också medskapas med de människor som bor i de berörda områdena, säger Per Carlborg, projektledare Just PEPP och universitetslektor, Örebro universitet.

För att utföra arbetet har det internationella konsortiet, under ledning av Per Carlborg vid Örebro universitet, beviljats 12 miljoner kronor från Driving Urban Transition Partnership under Horizon Europe. Den svenska delen av konsortiet består av Örebros universitet, White Arkitekter, Örebro Region, NCC, Örebrobostäder och Hällefors Bostad. De internationella medlemmarna är Utrecht University, Inland Norway University of Applied Science och Climate Alliance.

– Just PEPP ligger väl i linje med Örebro universitets satsning på en Plattform för en Hållbar Framtid (PSF) där social hållbarhet lyfts fram. Det fina partnerskapet med White Arkitekter och projektets fokus på social hållbarhet är mycket viktigt, säger Frans Prenkert, professor i företagsekonomi och PSF:s ordförande.

Utöver Vivalla och Hällefors kommer projektet även genomföras i Norge och Nederländerna.