Nyheter

Uppgraderad färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor 2045

Saint-Gobain Sweden AB var med när bygg-och anläggningssektorn i veckan lämnade över en uppgraderad färdplan, inom ramen för Fossilfritt Sverige, till Bostads- och infrastrukturministern.

Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Initiativet samlar aktörer i form av företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom färdplanen. 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala.

Saint-Gobain Sweden AB är delaktig i bygg- och anläggningssektorns färdplan där målet är netto nollutsläpp av växthusgaser 2045.

– Det känns mycket bra att vara en del av initiativet Fossilfritt Sverige, dels för att det är helt rätt och nödvändigt, dels för att det ligger helt i linje med Saint-Gobains vision om att vara ledaren inom hållbart byggande, säger Harald Burgstaller, CEO Saint-Gobain Sweden AB.

Flera viktiga kliv har tagits men mycket arbetet återstår

Den första färdplanen för bygg- och anläggningssektorn togs fram 2018. Då presenterades en viljeriktning för en klimatneutral och fossilfri värdekedja inom bygg- och anläggningssektorn som innehöll visioner och mål, nyckelfaktorer för framgång och ett flertal uppmaningar till såväl politiker som aktörer inom sektorn.

Nu, drygt sex år senare, går det att konstatera att det tagits många viktiga kliv i rätt riktning men att det återstår en hel del arbete för att nå färdplanens mål.

För att accelerera arbetet och nå målen lanseras därför en uppgradering av planen med nya formulerade åtaganden för alla aktörer i bygg- och fastighets- och anläggningssektorn inklusive tillverkare av byggmaterial. Saint-Gobain Sweden AB har medverkat i uppgraderingen av kriterierna i färdplanen och den egna färdplanen för hållbarhet går hand i hand med planen för det nationella initiativet.

– Det är väldigt starkt att hela värdekedjan har tagit fram färdplanen gemensamt och dessutom att alla aktörer har gjort åtaganden. Vi är alla beroende av varandra för att lyckas och den uppgraderade färdplanen är en bra gemensam grund för att nå klimatmålen i sektorn, säger Jenny Svärd, VD Byggmaterialindustrierna.

Lansering hos Fossilfritt Sverige

I samband att den uppgraderade färdplanen lämnades över till Bostads- och infrastrukturminister, Andreas Carlson, hos Fossilfritt Sverige i veckan var Harald Burgstaller och Armina Nilsson, Sustainability Manager Offer & Innovation Saint-Gobain Norden & Baltikum på plats.

– Nu när den uppgraderade versionen lanseras är vi stolta att ha varit delaktiga i remissarbetet och påverkat hur vi som bransch behöver vässa våra åtaganden framåt för att nå målen till 2045, avslutar Armina Nilsson.