Nyheter

Havsvågor driver PFAS tillbaka till land

PFAS återutsöndras till luften från brytande havsvågor på nivåer som är jämförbara med, eller större än, andra källor. Detta etablerar en cyklisk transportprocess för dessa ”evighetskemikalier” mellan land och hav.

Det visar en ny studie utförd av forskare vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet, och som är publicerad i Science Advances.

– Den rådande uppfattningen är att per- och polyfluoroalkylsubstanser, PFAS, läcker från land ut i haven där de förväntas spädas ut i de djupa oceanerna över årtionden. Men vi har nu visat i flera studier att det finns en bumerangeffekt, där vissa av de giftiga PFAS-ämnena återutsöndras till luften, transporteras över långa avstånd och sedan deponeras tillbaka upp på land, säger Ian Cousins, professor vid Institutionen för miljövetenskap och medförfattare till studien.

Fältexperiment över Atlanten, genomförda av medförfattarna Bo Sha, postdoktor vid Institutionen för miljövetenskap, och Jana Johansson, tidigare forskare vid samma institution och nuvarande vid Linköpings universitet, visar att koncentrationerna av PFAS i luftpartiklar översteg koncentrationerna i havsvattnet med mer än 100 000 gånger.

Efterföljande global modellering bekräftade återemissionen, den atmosfäriska transporten och deponeringen av PFAS till land.

– Jana (Johansson) och jag arbetade intensivt under två månader på ett fartyg där vi genomförde flera fältexperiment med vår specialbyggda simulator för havsspray. Även om våra resultat är vetenskapligt betydelsefulla, är de också oroande och har väckt stort intresse bland forskare, tillsynsmyndigheter och allmänheten, säger Bo Sha, huvudförfattare av studien.

PFAS påverkar hälsan i kustområden

PFAS, som kännetecknas av sin extrema beständighet och därför ofta kallas ”evighetskemikalier”, har kopplats till en rad allvarliga hälsoproblem, inklusive cancer, fertilitetsproblem och nedsatt immunförsvar.

– I Danmark har forskare samlat övertygande bevis som visar att havet utgör den primära källan till PFAS längs deras västkust. Detta är i linje med vad vi förväntade oss, eftersom vår studie förutsäger att kustområdena är mest påverkade, säger Matthew Salter, forskare vid Institutionen för miljövetenskap och medförfattare till studien.

Forskningen har finansierats av Vetenskapsrådet, FORMAS, projektet INTEGRATE och är en del av programmet Atlantic Meridional Transect som finansieras av UK Natural Environment Research Council.

Läs artikeln Constraining global transport of perfluoroalkyl acids on sea spray aerosol using field measurements i Science Advances:

 https://doi.org/10.0.4.102/sci…

PÅ bilden: Bo Sha och Jana Johansson tar prover på havsvatten. Vid var och en av de 28 provtagningsstationerna togs prover från sju olika djup, från ytan ner till 5 km.