Nyheter

Först i Stockholms län: 18 500 lampor utbytta till 100% led-belysning

När den 18 500:e gatlampan byttes ut torsdag den 11 april blev Huddinge först i Stockholms län med 100 procent led-belysning på alla gator, gång- och cykelvägar.

Den nya belysningen med led-lampor belastar miljön mindre, minskar underhållsbehovet och ger Huddingeborna en tryggare utemiljö.

– Huddinge har nått en viktigt milstolpe när vi som första kommun i länet nu har led-lampor för alla gator, gång- och cykelvägar. Det känns fantastiskt att vi kan ge Huddingeborna en trygg och ljus miljö som dessutom ger minskat klimatavtryck och minskad energianvändning, säger Henrik Juhlin (C), ordförande för natur- och stadsmiljönämnden.

Led-armaturer ger en jämnare ljusbild och ett ljusare och starkare sken, och har en linsteknik som kan styra ljuset vilket resulterar i bättre belysta ytor.
Den nya belysningen är både energieffektiv och kostnadsbesparande. Det är mindre underhåll eftersom inga ljuskällor behöver bytas de närmaste 25 åren – en stor skillnad i livslängd. En traditionell lampa har cirka 12 000 timmars brinntid och en led-lampa har 50 000–100 000 timmars brinntid.

– Vi har minskat vår elförbrukning för gatubelysningen med över 50 procent sedan vi startade 2017. Vi få också minskad kostnad för serviceunderhåll och transporter och minskad belastning på miljön. Led-belysning ger också mindre ljusföroreningar, säger Niklas Halén, förvaltare belysning på stadsmiljöavdelningen, Huddinge kommun.