Nyheter

“Regeringen stjäl godis från framtidens småbarn”

”Regeringen skyller gärna på väljarnas acceptans, eller brist därpå, när klimatpolitik kommer på tal. Men sanningen är att vårt samhälle genomsyras av lagar och normer som vissa ogillar – se bara parkerings- och byggreglerna. Att likställa svenskarnas stöd med ökad levnadsstandard är ett halsbrytande felslut.”

Det skriver Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys, KTH och Mattias Höjer, professor i miljö- och framtidsstudier, KTH i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Regeringens klimatpolitik har kritiserats för att vara bristfällig från en rad olika håll. Nu senast var det Klimatpolitiska rådet som presenterade sin granskning av regeringens klimathandlingsplan. De menar bland annat att den inte lever upp till klimatlagens krav och att den ger en missvisande bild av effekterna fram till 2045.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/regeringen-stjal-godis-fran-framtidens-smabarn/