Nyheter

2024-05-07 Webbinarium: Arbetsmiljön inom den gröna näringen – hur skapar vi en bättre arbetsmiljö i jord- och skogsbruket?

Vad innebär interaktionen mellan ny teknologi och människa för arbetsmiljön och hur kan teknologin utnyttjas i ett alltmer komplext jord- och skogsbruk för att minska antalet olyckor?

Vid webbinariet, arrangerat av SLO-fonden som bland annat främjar åtgärder som förbättrar arbetsmiljön, presenterar tre forskare exempel på verksamhet som bedrivits med medel ur fonden.

Arbetsmiljöfrågor och säkerhetsaspekter är viktiga för ett hållbart företagande inom jord- och skogsbruk i Sverige. Arbetet kan vara riskfyllt särskilt när det innebär ensamarbete och hantering av tung utrustning och stora maskiner.

Stiftelsen SLO-fonden skapades på 1970-talet genom medel från Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringsbolag (SLO).

Syftet är att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jord- och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Sedan fonden bildades har bidrag årligen delats ut till utbildnings-, försöks- och forskningsverksamhet inom lantbrukssektorn och privatskogsbruket. Även doktorandprojekt har finansierats och finansieras för närvarande med medel ur SLO-fonden. Välkommen!

Tid & Plats

Webbinariet hålls den 7 maj kl 13–14.45 via Zoom, länken skickas ut dagen före.