Nyheter

Fristads klimatpåverkan lägre än tidigare förmodat

Den svenska arbetsklädestillverkaren Fristads har förbättrat sina metoder för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp, genom att använda faktiska data från produktionen i stället för branschgenomsnitt och uppskattningar.

Den nya datan visar att klimatpåverkan från Fristads produktion är 31 procent lägre än man tidigare trott.

Textilindustrin är extremt mångsidig och omfattar allt från tillverkare av arbetskläder till företag inom fast fashion. Ändå klumpas de olika aktörerna ofta ihop när analytiker beräknar klimatdata. Även om branschgenomsnitt och uppskattningar kan vara en bra utgångspunkt för klimatberäkningar när ingen annan data finns tillgänglig, blir precisionen i resultaten begränsad.

När Fristads började samla in faktiska miljödata direkt från sina leverantörer, som en del av sin utveckling av en miljövarudeklaration (EPD) för kläder, förbättrades förståelsen för produktionens påverkan avsevärt. För basåret 2022 visade den nya metoden att utsläppen var 31 procent lägre än tidigare trott.

– Detta visar att det är avgörande att basera klimatberäkningar på faktiska data. Tack vare vår utveckling av EPD för kläder har vi nu rätt data på rätt plats, vilket ger oss ett mycket bättre grepp om utsläppen som sker i våra leverantörskedjor, säger Lisa Rosengren, chef för R & D Raw Material på Fristads.

Minskade utsläpp per produkt

En EPD är en tredjepartsverifierad livscykelanalys av en produkt som visar den totala miljöpåverkan, från designen av plagget till leveransen till Fristads lager. Sedan Fristads introducerade sin första kollektion med miljömärkta plagg 2019, har företaget successivt ökat antalet miljömärkta produkter.

Idag erbjuder Fristads produkter med EPD:er i de flesta större produktkategorierna. Dessutom arbetar företaget systematiskt med att ersätta konventionellt producerade material i sina produkter med mer hållbara alternativ.

Detta arbete bidrog till att minska Fristads utsläpp per producerad produkt från 7,39 kg år 2022 till 6,09 kg år 2023, en minskning med 18 procent.

– På Fristads strävar vi efter att leda branschen inom hållbarhet och alla våra avdelningar är engagerade i arbetet med att minimera miljöpåverkan av våra produkter. Vi kan nu se att detta arbete börjar ge resultat, säger Anne Nilsson, Director of Marketing and Sustainability på Fristads.

Utsläpp i Scope 3 ner med 47 procent

Fristads har som absolut mål att minska sina växthusgasutsläpp med 50 procent till 2030 jämfört med basåret 2022*. I Fristads nyligen släppta hållbarhetsrapport för 2023 minskade utsläppen i Scope 1 och 2 med 5 procent jämfört med 2022, medan utsläppen i Scope 3 minskade med 47 procent.

Eftersom 97 procent av företagets utsläpp sker i Scope 3 – inköpta varor och tjänster – är det där Fristads fokuserar största delen av sitt hållbarhetsarbete.

– Vi gör vårt yttersta för att utveckla långsiktiga affärsrelationer med våra leverantörer, för att säkerställa att de förstår och uppfyller våra standarder när det gäller social och miljömässig hållbarhet. För att minska våra utsläpp framåt kommer vi att stödja våra leverantörers arbete med att ställa om till förnybara energikällor, optimera sina produktionsprocesser och minska energiförbrukningen, säger Petra Öberg Gustafsson, vd för Fristads.

Läs rapporten i sin helhet:

här.