Nyheter

Familjeägt företag satsar långsiktigt

Blåkläder startade sin verksamhet 1937 och då med att sy damkläder. Företaget började sin verksamhet i Tranemo för att efter några år flytta till Svenljunga. I dag är det 650 anställda då inräknat de europeiska organisationerna och fokus ligger uteslutande på arbetskläder. Blåkläder är en av Europas största tillverkare av arbetskläder med cirka 4,5 miljoner plagg per år.

– Allt producerades lokalt från början i det kända textilbältet Borås och allt material till plaggen var tillverkade i bygden, exempelvis var Borås Wäfveri en stor leverantör till oss berättar Anders Carlsson, VD, Blåkläder. För att upprätthålla produktionen även under lågsäsong, började man producera arbetskläder och i dag har vi uteslutande fokus på arbetskläder där nu även skor ingår,

Sedan 1992 är produktionen outsourcad.

Först till Portugal och därefter till Balkanhalvön för att sedan etablerat sig med egna fabriker både i Kina, Vietnam och Bangladesh som är den senaste på gång. Det handlar om arbetsintensiva plagg där timkostnaden i Portugal 1992 kunde ligga på 3 kronor per timme och i Asien 20 öre per timme. Styrning, framtagning av underlag, design och utveckling sker dock i Sverige.

Kvalitet och funktion är nyckeln

– Den minskade produktionskostnaden har medfört att vi har haft råd med produktutveckling för att få fram det optimala arbetsplagget till våra kunder. 1986 togs den klassiska blå snickarbyxan fram och den lever kvar fortfarande, men en stor utveckling har sedan dess skett både när det gäller material, utformning och design, inte minst färgsättningen. Få unga har lust att se ut som pappa eller farfar gjorde, utan vill gärna hänga med modet som man ser i vardagen. Det försöker vi förverkliga och vi arbetar kontinuerligt med uppdateringar av passform och kvalitet.

Ägardirektivet utgår från ”en global spelare i tiden” och vägen fram handlar om kvalitet och funktion. Receptet är att dubbla omsättningen vart femte år och det har man hittills lyckats med. Under nedsti ngningen vid Covidepidemin klarade man sig bra tack vare den egna produktionen. De egna fabrikerna kunde fortsätta producera för att vara förberedda när marknaden plötsligt vände.

– Det långsiktiga tankesättet förmedlas kontinuerligt i organsiationen och gör det roligt för alla att arbeta, berättar Anders Carlsson. Det är viktigt att få ut energin i organisationen och in i alla led för att samtliga ska känna sig delaktiga, vilket innebär att många av de anställda har varit här länge. Vi vill inte att organisationen ska vara tjänstemannastyrd. Värdekedjan är viktig och ju större kunskap som finns i varje process desto bättre blir det för slutkunden.

Värdekedjan i fokus

– Spårbarheten är ett svårt område, säger Anders Carlsson. Fördelen som vi har här är att vi äger fabrikerna, vilket innebär möjlighet till större kontroll i alla led. Varje fabrik behöver i sin tur underleverantörer och här kommer spårbarheten in som blir alltmer komplicerad ju fler underleverantörer som är inblandade. Genom ägaransvaret har vi stor koll på hela värdekedjan genom att ha så få underleverantörer som möjligt. De största miljöpåverkande utsläppen sker i produktionen av råmaterialet i början av processen. 95 % av emissionerna sker i samband med produktionen av materialet. Det blir alltså inte mer miljövänligt att producera i Europa. Vi anser att kvaliteten i Asien som vi får på plaggen är bra och många gånger bättre än den vi får i Europa. De är duktiga i Asien.

Lager och logistik

– Vi disponerar sammanlagt 15 000 kvadratmeter lager med 380 000 buffertplatser, berättar Thomas Olsson, logistikchef. Samtliga varor i hela sortimentet scannas in vid ankomsten från fabriken. Därför vet vi exakt vad som finns i varje låda. För att säkra kvaliteten genomförs kontinuerliga stickprov. För en T-shirt tar det 2-3 minuter och en byxa cirka 30 minuter. Det är noggranna kvalitetskontroller som genomförs. Det är två containrar per dygn som kommer med 1000 lådor i varje container som då också ska scannas in. Från Sverige ska sedan leveranser ske till 80 länder världen över.

De ankommande lådorna från de olika fabrikerna återvinns till 70 % och används att distribuera beställda varor ut till kund. Plocket av varorna arbetar i två-skift. Förädlingsavdelningarna erbjuder speciellt tryck eller brodyr på plaggen. Det vanligaste är logotyper via transfer och här handlar det om 3 miljoner transfer per år. Brodyr handlar om cirka 300 per år.

Kunden är avgörande

– Vi har en stark teamkänsla i företaget och vi gör nytt hela tiden, vilket innebär att ingen i organisationen tröttnar, berättar Martin Svedberg, produktutvecklingschef. Vi har ständigt en produktutveckling och en utvecklingsavdelning med uppdraget att utveckla nya produkter och även förädla existerande produkter som handlar om både material och passform. Vår målsättning är att hitta producenter nära vår produktion där vi förädlar 90 %, dock inte merinoull och flamskyddade material de köper vi in då de är tekniskt svåra att tillverka.

Den långsiktiga hållbarheten är viktig i arbetet och då handlar det om tillverkningen av textilier och alla komponenter som ingår. Ju bättre detta görs av komponentproducenterna desto mindre påverkas miljön, vilket är en mycket viktig del för Blåkläder. Därför är produktinformationen en angelägen del att förmedla till kunderna.

– På varje hantverksbyxa kan det ligga två år av detaljarbete då varje byxa också pressas till det yttersta från nötningstester och mängder omgångar i tvättmaskinen och temperaturtester. Därefter låter vi kunderna testa kläderna på sin arbetsplats och det momentet är helt avgörande, berättar Rose-Marie Näsström, produktutvecklare på Blåkläder.

Att ta fram ett nytt plagg handlar om en process. Det görs genom att en grupp träffas två gånger per år och går igenom vilka plagg som efterfrågas och övriga önskemål från kunderna. Det skissas på olika förslag och synpunkter kommer därefter från säljarna för att få bekräftelse på att det är rätt.

Produktgrupperna delas sedan upp i mindre grupper där tekniska beskrivningar tas fram som sedan ska förmedlas till fabrikerna. Det kan handla om i slutändan ett dokument på 93 sidor ut till fabrik. Detta förfarande är en stor skillnad mot modebranschen. Här ska produkterna leva under många år. I modebranschen handlar det ofta om bara en säsong. Därför krävs det, när det gäller arbetskläder, en hög och jämn kvalitet som hela tiden uppdateras. Det kan vara att exempelvis telefonen får en annan utformning och fickan måste anpassas därefter.

Modenyheter kräver snabba beslut

Fördelen för Blåkläder är att man äger hela produktionskedjan och kan då få fram förändringar snabbt. En hantverksbyxa kan bestå av 50 olika komponenter och samtliga delar har testats innan de säljs på marknaden. Ju längre en kund kan behålla kläderna ju bättre är det för miljön. När man köper ett nytt plagg, då är det gamla helt förstört och också svårt att återvinna även om forskning pågår. Kvaliteten på fibrerna faller kraftigt vid slitage samtidigt som återvunnet material är 20 % dyrare. Däremot kan det fungera mycket bra som ett isolerande foder.

Stretch har kommit för att stanna. Första gången som Blåkläder presenterade en arbetsbyxa i stretchmaterial skrattade man. Det var 2015 men blev startskottet, nu är stretch i kläderna ett måste. Man använder sig av varpstretch. Materialet är dock inte lika hållbart då själva kvaliteten slits i tvättarna och bör inte tvättas i högre gradantal än 40 grader för att behålla formen.

Det är en utmaning framåt, men många föredrar lätta material som också har stretch i vissa utsatta delar som exempelvis byxknän. Polyester är ett annat bra material men som är varmt, för att motverka värmen lägger man därför in ventilation i plaggen genom att materialet på vissa delar är genombrutet. Ett plagg kan innehålla en mängd olika material för att helheten ska få den bästa funktionen.

Färger lockar

Man ser alltmer modefärger även i arbetskläder och framförallt accentfärger även om de flesta företagen har sina färger som de vill ska synas i personalens klädedräkt.

– Produktutvecklingen är viktig och är grunden för att lyckas och vi måste hänga med och leverera vad marknaden och våra kunder förväntar sig, säger Sofie Jinnesjö, sourcing manager.

– Status har blivit en viktig faktor även i arbetskläderna, berättar Peter Mönhage, Sverigechef. På en undersökning som gjordes på 18 olika marknader hamnade status nästan högst upp av samtliga önskemål. Därför är det viktigt för oss att skapa en kollektion och produkter som våra brukare kan vara stolta över. Och det senaste är att matcha från topp till tå genom kläderna och även skorna som nu designas och utvecklas från början till färdig sko också av Blåkläder. Det är helheten som gäller och att kunna garantera funktion och kvalitet i alla delar.