Nyheter

Ledningsförnyelse med elektrifierad rörspräckning

I Bergsjön i Göteborg har kommunala Kretslopp och vatten förnyat dricksvattenledningar med en kombination av elektrifierad rörspräckning och biocirkulära polyetenrör. Till maskinerna i projektet användes förnybar el. Där det inte var möjligt användes biogas eller HVO. 

Dricksvattenledningarna under Stjärnbildsgatan och Merkuriusgatan i Bergsjön är från 1966 och behövde bytas ut för att hushållen ska fortsätta få ett gott dricksvatten i kranen. Kretslopp och vatten är först i Sverige med att använda den miljövänliga kombinationen av elektrifierad rörspräckning och biocirkulära polyetenrör.

Projektet är en del i att nå Göteborgs Stads mål om att vara en ekologisk hållbar stad med nettoutsläpp som är nära noll år 2030. 

Förnybar el

Rörspräckning är en schaktfri metod och innebär att den befintliga ledningen skärs sönder samtidigt som det skapas en kanal för den nya ledningen som dras in. Traditionellt sett utförs rörspräckning med maskiner som går på diesel eller bensin och rören är gjorda av oljebaserad råvara. 

Alla maskiner i projektet drevs med förnybar el, bland annat grävmaskin, lastbil och paddor. Där det inte var möjligt användes biogas eller HVO. 

Genom att arbeta på det här sättet minskar vi VA-branschens klimatavtryck, erbjuder en bättre arbetsmiljö och ett innovativt arbetssätt. Det är viktigt att vi som beställare visar vägen mot grön omställning, berättar projektledare Malin Pettersson. 

Lägre klimatavtryck 

De biocirkulära rören i projektet har samma egenskaper som de rör Kretslopp och vatten vanligtvis använder. Men de biocirkulära rören bidrar med markant lägre klimatavtryck och minskad koldioxidmängd. 

Genom att välja biocirkulära rör tar man tillvara på tillexempel uttjänt frityrolja, skogsavfall och slakteriavfall som annars gått till förbränning. Användningen av biocirkulära rör kommer resultera i att Kretslopp och vatten gör en koldioxidvinst på 8,1 ton koldioxid.

Återanvända schaktmassor 

I projektet mellanlagrades och återanvändes jordmassorna från schaktgroparna som behövdes för att genomföra spräckningsarbetet. 

Bakom projektet ligger att Kretslopp och vatten vill minska koldioxidavtrycket, minska buller och avgaser för de boende i närmiljön och använda innovativa lösningar för framtiden. Kretslopp och vatten är projektägare och arbetet utfördes i samarbete med ramavtalsleverantören Pollex AB, Göteborg Energi som levererar förnybar el till projektet och rörleverantör Hallingplast AB. 

Bild: Courtesy of Borealis