Nyheter

Polaris ny majoritetsägare i framtidsintegratören Vinnergi

Vinnergi välkomnar Polaris som ny majoritetsägare, ett strategiskt steg i koncernens mission att utveckla hållbar samhällsinfrastruktur.

Detta partnerskap förstärker Vinnergis position som en ledande framtidsintegratör och öppnar upp nya möjligheter för innovation och tillväxt inom bolagets kärnområden: telekom, elkraft och fastighetsteknik.

Polaris har förvärvat en majoritetsandel i den svenska teknikkonsultgruppen Vinnergi, känd för sin närvaro över hela Sverige och sin roll i utvecklingen av samhällsviktig infrastruktur inom telekom, elkraft och fastighetsteknik.

Vinnergi, som beskriver sig själva som en framtidsintegratör, anpassar sina tjänster efter kundens behov genom en kombination av teknikkonsulttjänster med hårdvara, mjukvara och personalresurslösningar. Bolaget har upplevt en stark tillväxt och ökade marknadsandelar inom sina verksamhetsområden.

År 2023 rapporterade Vinnergi en omsättning på 765 miljoner med robust lönsamhet, understöttat av trender som ökad outsourcing, fortsatt digitalisering och en accelererad övergång till förnybara energikällor, vilket placerar bolaget i en gynnsam position för framtiden.

– Vinnergi har visat imponerande resultat under de senaste åren, och med sin unika kultur H.E.R.O., dedikerade medarbetare, starka kundrelationer, kombinerat med en strukturellt växande marknad, tror vi att det finns en stark plattform att bygga vidare på, med flera spännande tillväxtmöjligheter framöver. Vi ser fram emot att arbeta nära ledningen och medarbetarna för att ytterligare accelerera de befintliga affärsområdena, stärka den operationella plattformen, samt titta på nya tillväxtområden där vi är övertygade om att Vinnergis kompetenser kommer rendera framgån, säger Johan Pernvi, Partner på Polaris.

Polaris investering görs i partnerskap med ledningen och en bred grupp av medarbetare, som är nyckeln till att säkra Vinnergis fortsatta framgång. Tillsammans med hela teamet kommer Polaris att fortsätta tillväxtresan, organiskt såväl som genom strategiska förvärv.

– På Vinnergi har vi de senaste åren haft en fantastisk resa, grundad på vårt starka engagemang från våra medarbetare, vilket har lett till hög kundnöjdhet och en lönsam tillväxt. Vi är stolta över de resultat vi har uppnått tillsammans med tidigare huvudägare Sobro, och ser nu fram emot partnerskapet med Polaris. Detta nya samarbete kommer att ge oss en ännu starkare grund att fortsätta vår tillväxtresa, där vi fortsatt kommer att satsa på att stödja våra kunder i att bygga upp en hållbar samhällsinfrastruktur. Jag tror starkt på den stora potentialen som ligger framför oss, där vi kommer att fortsätta vår organiska tillväxt kombinerat med strategiska förvärv för att stärka vår position på marknaden, säger Pierre Wallgren, VD för Vinnergi.

Genomförande av transaktionen avvaktar godkännande från relevanta myndigheter och förväntas genomföras innan sommaren.