Nyheter

Renoveringsdagarna 2024 – Renoveringsskulden ökar och behoven blir allt mer akuta

Fem snabba frågor till Fredrik Olsson, Affärsstrateg, Sweco. Fredrik har 25 års erfarenhet av fastighetsutveckling, ombyggnad och renovering av bostäder och kommersiella fastigheter. Fredrik är en av talarna den 15 maj på teknikdagen. 

Renoveringsdagarna 15 – 16 maj. Spaning | Krav, behov och affärsmöjligheter. Hur vi löser kunskapsbrist och behov i renoveringsbranschen. Enligt uppskattningar från EU-kommissionen kommer upp till 35 miljoner byggnader i Europa att behöva renoveras före 2050 för att uppnå EU:s energieffektivitetsmål och klimatmål. En utmaning med stora möjligheter för de som är med på tåget.

Hur mås det?

– Tack, det är bra. För närvarande har jag flera hattar på Sweco, förutom Affärsstrateg är jag också tillförordnad regionchef i Väst i vår affärsenhet Management. Vi är 350 projektledare och hållbarhetsrådgivare i Sverige och det är mäktigt att se vad vi är med och påverkar. Roligt men också hektiskt då jag blir mer insyltad i det alla kollegorna arbetar med, spännande kunder och en mängd olika kul projekt. Sedan är ju våren här på riktigt äntligen, underbart!

Vad kan vi egentligen säga om utvecklingen för renoveringar och om att vårda det redan byggda?

– Det är lite olika utvecklingshastighet i kommersiella byggnader och bostäder. I kommersiella projekt finns det en efterfrågan från kunderna på ”mer hållbara lokaler” och vi på Sweco genomför en stor mängd projekt med omfattande återbruk i sådana projekt.

– På bostadssidan händer inte lika mycket i utvecklingsväg. Jag tycker fortfarande att man på bostadssidan ser en tydlig skillnad mellan hur privata aktörer och allmännyttan hanterar renovering av lägenheter – styckevis och koncept respektive mer helhetsgrepp.

– Men trenden är helt klart att fler och fler ser värdet i det redan byggda med nya ögon. Det är bra men tyvärr känns det fortfarande som att det är moment 22 för den riktigt storskaliga omställningen till cirkulära materialflöden. På kommersiella sidan är man på väg men jag har inte hört mer än några enstaka pilotprojekt på bostadssidan.

– Det är som mycket annat inte tekniken som är det svåra. Problemet är att det är lätt att se allt som en kostnad och en rad i kalkylen som man inte är van vid, samtidigt som man inte alltid vet vilken annan rad i kalkylen som påverkas och i vilken omfattning.

– Fler aktörer behöver börja styra mot fler, eller kanske andra, parametrar i större utsträckning för att vi ska ta rejäla kliv i den gröna omställningen. Ärligt talat så tycker jag mig inte se så stor förändring i renovering av bostäder, det är projekt med en mängd dilemman. Man ska balansera behov på underhåll, energiförbrukning, hyror med mera och kunna påvisa att det fungerar ekonomiskt.

Hur får vi igång renoveringsarbetet och tar igen den enorma renoveringsskuld vi har?

– Jag har svårt att se att vi ska ”komma ikapp” renoveringsskulden helt. Möjligtvis kommer vi kunna minska den lite, men åren går ju och fastighetsbestånden åldras. Man kan fundera på hur de ökade kraven och nya EU-direktiven påverkar framtiden och hur man ska klara finansieringen med dagens synsätt?

– Varsam och stegvis renovering kommer nog vara melodin till största delen. Jag saknar en offentlig diskussion om bruksvärdessystemet som belönar utbyte av kök och parkett till exempel. Med våra nationella klimatmål så borde alla parter våga tänka nytt.

Vad kommer du lyfta under ditt anförande den 15 maj?

– Att små steg i den gröna omställningen kan påskynda utvecklingen av en bransch med cirkulära materialflöden och att alla vi som bor i eller förvaltar hus behöver tänka annorlunda. Om alla försöker så skapar vi tillsammans tillräckligt stor marknad för att locka till sig kapital och entreprenörer, som i sin tur kommer stötta oss med just materialflöden av begagnat och uppdaterat material.

– Men det är väldigt svårt att göra tvärtom mot idag för man får sköta allt själv. Det är inte ”någon annans” ansvar, vi behöver alla starta vår egen resa. Där har också våra skolor ett ansvar att utbilda och utveckla morgondagens arbetskraft. Man behöver lära sig mer om det befintliga beståndet för att förstå vilka fina materialbanker de är och inte bara lära sig hur man bygger nytt.

Avslutningsvis, Fredrik, vad säger du om den snabba utvecklingen med nya krav från EU och det stora fokus som nu finns på hållbarhet? Finns det risker?

Det är kanske större risker med att vi inte ställer om. Vi kommer upptäcka saker som inte blev rätt i efterhand, vad vet jag inte. Men vi måste våga mer trots eventuella risker.

Renoveringsdagarna 2024 på Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm, 15-16 maj är ett årligen återkommande event.

Boka upp och säkra din plats via länken nedan;

https://events.magnetevents.co…