Nyheter

Ny typ av cykelparkering ersätter bilparkering i centrala Göteborg

För att ge både gående och cyklister mer utrymme innanför vallgraven i Göteborg skapas nu en ny typ av cykelparkeringar. Det görs bland annat på tidigare p-rutor för bilar på flera gator och platser.

Göteborgs Stad gör det bättre att cykla och gå i Göteborg för att skapa en grönare och mer hälsosam stad. Ett konkret steg är en nyligen påbörjad utbyggnad av en ny slags cykelparkeringar på gator och platser innanför Vallgraven. Den nya cykelparkeringen är ny på två sätt, både i designen och var den placeras.

Flera typer av cyklar

De nya parkeringsytorna har glest placerade metallräcken som gör det lättare att låsa fast cykeln i ramen.

– Vi bygger de nya parkeringarna så att de ska fungera för flera olika typer av cyklar. Så det finns plats både för delade elsparkcyklar, som ju inte behöver låsas fast, och för större och bredare last- och lådcyklar, säger Shahriar Gorjifar, projektledare på stadsmiljöförvaltningen.

Ny placering

Tidigare har cykelparkeringar oftast placerats på trottoarer, gångbanor och torgytor, men eftersom cyklar inte ska framföras där, blir det oftast trångt mellan gående och cyklister. Därför är flera av de nya parkeringarna i stället placerade i anslutning till gatan eller cykelbanan, för att göra det enklare för cyklister och skapa mer plats för gående. Dessa platser har tidigare använts enbart för bilparkering och lastning, men nu ges alltså även cykel utrymme där.

Utbyggnad pågår

Utbyggnaden innanför vallgraven pågår och beräknas bli färdig under 2024.

– Vi har hittills byggt ut närmare hälften av parkeringarna och vi kommer fortsätta bygga på olika platser. Vi har en helhetsplan men bygger platserna allt eftersom ritningarna blir färdiga. Vi är exempelvis inte färdiga på Västra hamngatan även om några platser är det, säger Markus Aarflot, projektledare på stadsmiljöförvaltningen.

Miljö- och klimatprogrammet och stadsmiljöplanen:

Göteborgs Stads politiskt antagna miljö- och klimatprogram beskriver hur Göteborg ska prioritera utveckling kring människan, naturen och klimatet.

Stadsmiljöplanen är en politiskt antagen plan för hur områden och ytor innanför vallgraven ska utvecklas.

Stadsmiljönämnden har beslutat om en plan för utbyggnad av parkering för elcyklar och elsparkcyklar. Syftet är att dessa inte ska parkera på gångbanor, utan mer ordnat men med nära bibehållen tillgänglighet.