Nyheter

Matt Fisher, Watershed: ”En global ekonomisk transformation är på gång”

Text: Matt Fisher, Watershed Head of Policy

Om ett år från idag så kommer helt nya nivåer av hållbarhetsdata från bolag världen över bli offentlig. Koldioxidutsläpp, lönejämställdhet, vattenanvändning och en mängd andra datapunkter från tusentals företag kommer mätas, granskas och rapporteras offentligt precis som finansiella bolagsdata. Företag kommer inte bara hållas ansvariga för deras balansräkning men också för deras påverkan på människor och planeten.

Detta representerar en kritisk vändpunkt för hur vi definierar ekonomiskt värde — något som kommer accelerera en global övergång till en helt ny slags ekonomi: en i vilken varje stort företagsbeslut måste ta mänsklighetens och planetens bästa i åtanke. Det är en så kallad klimatekonomi, och transformationen är redan på god väg.

Katalysatorn för denna förändring är EU:s snabbt annalkande hållbarhetsdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive, eller CSRD. Under denna nya reglering så kommer företag behöva redovisa nästan 1 100 ESG-datapunkter, på en nivå som tidigare reserverats för finansiella data.

Under det nya direktivet måste mer än 12 000 företag världen över börja rapportera nuvarande års data under 2025; året därpå så kommer ytterligare 36 000 företag påbörja deras rapportering. För att sätta dessa siffror i sitt sammanhang: förra året rapporterade cirka 23 000 företag totalt 100 datapunkter till den frivilliga organisationen för klimatredovisning, CDP. CSRD-direktivets omfattning är helt enkelt större än något tidigare rapporteringsramverk inom ESG.

Mycket har skrivits om utmaningarna av att samla in, analysera, säkerställa och rapportera den data som krävs för CSRD. (Watershed, där jag arbetar som rådgivare, är en hållbarhetsplattform som hjälper företagen att möta dessa utmaningar.) Mycket mindre har skrivits om möjligheterna som skapas — inte bara för investerare, analytiker och allmänheten som kan göra nya former av investeringsbeslut, men också för själva företagen som rapporterar.

Dessa företag — som varierar väsentligt i storlek, struktur och finns utspridda världen över (inte bara inom EU) — kommer bli de första att träda in i klimatekonomin. Därav blir de ledare för detta ekonomiska paradigmskifte (vare sig de vill eller inte).

De kommer ha en unik möjlighet att särskilja sig och skapa värde genom hållbarhet, vilket kommer möjliggöra förmågan att vinna och bibehålla en ny generation av kunder och anställda. 69 procent av de medverkande i en studie gjord av Deloitte under 2023 sa att de ville att deras arbetsgivare skulle investera i klimatinsatser, bland annat reducera koldioxid, använda förnybar energi och reducera avfall; åsikter som är mer vanligt förekommande bland unga anställda.

Föreställ dig vilken typ av transparens som möjliggörs för anställda och arbetssökande när företagens föroreningsdata och planer för klimatomställningen offentliggörs.

I detta nya paradigm så står det även intäkter på spel — både att vinna och förlora. Företag som prioriterar hållbarhet nu kommer säkra deras varumärke mot förlust av kunder och sätta ribban för att locka till sig nya affärer. Watersheds kund, TIP Group, som är en global uthyrningsverksamhet för lastbilar och släp, är en del av andra företags logistikkedjor. Om deras kunder har netto noll mål så behöver även TIP Group ha koll på deras klimatpåverkan och hur detta bidrar till sina kunders mål. Att misslyckas med mätning och hantering av klimatpåverkan skulle lätt kunna innebära skillnaden mellan att vinna, behålla och förlora en kund.

CSRD är den mest genomgripande av en ny serie av hållbarhetsbestämmelser men är inte på något sätt den första eller enda lagen av sin sort. Från Storbritanniens FCA reglering till Kaliforniens Corporate Climate Data Accountability Act — att hållbarhetsreglering blir allt vanligare runt om i världen är tydligt. På samma vis som företagen redovisar och rapporterar deras kvartalsresultat så kommer de snart bli tvingade att inkludera rapporteringscykler för hållbarhet i deras årliga kalender.

För företagen så är innebörden tydlig: vidta åtgärder nu, eller riskera att hamna efter. Precis som övergången till den digitala tekniken belönade de som agerade snabbt och straffade eftersläntrare, så kommer klimatekonomin definiera den nya tidens ledare. Förändring för alltid med sig både utmaningar och möjligheter — bara att insatserna denna gång är högre än någonsin.

Watershed är en ledande hållbarhetsplattform som används av stora företag världen över.