Nyheter

Europeisk klimatsatellit styrs av dator från Sverige

I maj skickas den nya europeiska klimatsatelliten EarthCARE ut i rymden. Satelliten som ska observera molnens påverkan på klimatet kommer att styras av en dator från Beyond Gravity Sweden i Göteborg. Företaget har också levererat klimatsatellitens antenner.

Den europeiska satelliten EarthCARE skjuts upp med en SpaceX.raket i maj 2024 från en uppskjutningsplats i Vandenberg, Kalifornien (USA). Satellitens uppgift är att utföra flera olika typer av mätningar för att öka förståelsen av vilken roll som moln och aerosoler spelar i regleringen av jordens temperatur.

Data från satelliten kommer att användas för att utveckla och förfina klimatmodeller och förbättra precisionen i väderprognoser.

– Vi bidrar på flera olika sätt från Sverige till detta viktiga klimatuppdrag. Vår dator styr satelliten i sin omloppsbana och en antenn från oss sänder ner satellitens mätdata till jorden, säger Erika Hult, Site Manager på Beyond Gravity i Göteborg. Huvudentreprenör för EarthCARE är Airbus Defence and Space.

Dator från Göteborg styr rymdfarkosten EarthCARE

Beyond Gravity har levererat omborddatorn till rymdfarkosten EarthCARE. Denna dator styr satellitplattformen och samlar in driftdata från satelliten. ”Vår omborddator hanterar rymdfarkostens position och omloppsbana, säkerställer dess funktion och hanterar kommunikationen med jorden”, förklarar Erika Hult från Beyond Gravity. ”ESA:s förtroende för Beyond Gravitys omborddator till detta viktiga uppdrag bekräftar vår ledande position inom området.”

Antenner från Göteborg till EarthCARE

EarthCARE-satelliten använder tre olika typer av antenner från Beyond Gravity i Göteborg. Två S-bandsantenner levererar telemetri-, spårnings- och kommandosignaler (TTC). En X-bandsantenn för nedlänk skickar satellitdata till marken. Slutligen ingår två L-bandsantenner i Beyond Gravitys navigationsmottagarsystem. Alla tre antenntyperna har konstruerats och tillverkats vid Beyond Gravitys anläggning i Göteborg.

Om EarthCARE: Observationer av moln, aerosoler och strålning

EarthCARE har utvecklats som ett samarbete mellan ESA (European Space Agency) och JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).

EarthCARE kommer att ge en helhetssyn på samspelet mellan moln, aerosoler och strålning.

Som ESA konstaterar:

– Trots att moln spelar en extremt viktig roll för uppvärmning och avkylning av atmosfären är de fortfarande ett av de största mysterierna – faktiskt den minst förstådda faktorn – i vår förståelse av hur atmosfären driver klimatsystemet.” Moln påverkar jordens energibalans (balansen mellan energi som tas emot från solen och energi som avges från jorden), klimat och väder. Vissa moln reflekterar solenergi tillbaka ut i rymden och bidrar därmed till nedkylning. Andra fungerar som en strålningsfilt som fångar upp en del av den energi som avges från jordytan, och den lägre atmosfären, och på så sätt bidrar till uppvärmningen. Dessutom påverkar aerosoler molnens livscykel genom att absorbera och hålla kvar vatten eller bli kärnan i molndroppar. De bidrar indirekt till strålningsdrivningen, som kvantifierar förändringen i jordens energibudget.

Mer om uppdraget: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/EarthCARE