Nyheter

Havsbaserade vindparken Aurora söder om Gotland får grönt ljus

Länsstyrelsen i Gotlands län rekommenderar regeringen att den havsbaserade vindparken Aurora som OX2 och Ingka Investments utvecklar ska få tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Om regeringen ger sitt godkännande kan en första etapp vara utbyggd redan 2030 och årligen bidra med över 6 TWh el till södra Sverige. Senast 2035 bedöms parken i sin helhet att kunna vara utbyggd och leverera upp emot 24 TWh el per år.

Aurora ligger drygt 22 kilometer söder om Gotland och mer än 30 kilometer öster om Öland i Östersjön. Vindparken kan fullt utbyggd årligen producera upp till 24 TWh. Östersjön är också ett viktigt område för Försvarsmakten och med hjälp av sensorer på vindkraftverken skulle vindparken kunna bistå med övervakning i området.

Länsstyrelsen Gotland meddelar i samband med sitt beslut att energiproduktion är ett angeläget och viktigt allmänintresse och att parken kan ge ett betydande tillskott av elproduktion i den del av Sverige där förbrukningen är som störst.

– Aurora kan fungera som en motor i omställningen till nettonollutsläpp i södra Sverige. Den storskaliga produktionen gör det möjligt för en omfattande regional produktion av el, vätgas och elektrobränsle för att ställa om industri, sjöfart och flyg. Vi arbetar parallellt med att säkra kabelanslutning samt tecknar avtal med leverantörer för att kunna starta så snart alla tillstånd är på plats, säger Emelie Zakrisson, utvecklingschef för havsbaserad vindkraft i Sverige, OX2.

– Det är glädjande att länsstyrelsen har gett grönt ljus till projektet. Vi ser fram emot att förverkliga Aurora tillsammans med OX2. Med en snabb tillståndsprocess för återstående tillstånd skulle vindkraftsparken kunna producera el runt 2030, säger Frederik de Jong, chef för investeringar i förnybar energi, Ingka Investments.
 
Förutom elproduktion arbetar OX2 för att förbättra den biologiska mångfalden i området. OX2 utreder bland annat hur parkens fasta strukturer kan utformas för att fungera som artificiella rev för fastsittande arter och bilda lokaler där fisk ansamlas. Samarbeten pågår även för att utreda möjligheterna för storskalig musselodling inom parken, vilket skulle bidra till att minska övergödningen.

Länsstyrelsen meddelade i april Natura 2000-tillstånd för Aurora. OX2 och Ingka Investments utvecklar också de havsbaserade vindparkerna Galene, som fick tillstånd för ett år sedan, Triton utanför Skåne, Neptunus utanför Blekinge och Pleione-Ran utanför Gotland. OX2 och Ingka Investments utvecklar också tre havsbaserade vindparker utanför Finland.

Mer om beslutet kan läsas om på Länsstyrelsens hemsida: 

Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut angående Vindpark Aurora | Länsstyrelsen Gotland (lansstyrelsen.se)

Foto: Stefan Agnvall