Nyheter

Nu kan även passagerarna på rutten Vasa-Umeå klimatkompensera för sin resa

Wasaline har som mål att varje år minska klimatavtrycket med minst 5% och målet är att trafikera klimatneutralt i Kvarken år 2030.

– Genom att trafikera med biogas och batterier är resan klimatneutral. Sedan trafikstarten har vi minskat CO2 utsläppen med 27,1% och i fjol (2023) trafikerades 10% av våra resor med biogas.

– Målet för 2024 är att minska CO2 avtrycket ytterligare med 15%, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline. Vi är glada att kunna lansera klimatkompensering, eftersom våra kunder har efterfrågat denna möjlighet. Klimatkompenseringen används för att köpa biogas, fortsätter Peter Ståhlberg. Intresset har även varit stort från fraktkunderna och intresset har ökat för att köra klimatneutralt.

Redan idag har Wasaline fraktkunder som köper klimatkompensering och kör klimatneutralt. Wasaline kan idag erbjuda till sina kunder emissionsneutrala intermodala transporter till kontinenten via Sverige med tåg från hamnarna i Göteborg och Trelleborg.

Sjörutten mellan Vasa och Umeå har som mål att vara en grön sjöfartskorridor senast år 2030.