Nyheter

Innovativ energipartner bidrar till grön energiomställning

Nu lanserar Buddy Energy sina tjänster som konkret bidrar till grön energiomställning och energioptimering för kommersiella fastighetsägare. Bakom den unika lösningen står Vectura Fastigheter, BRA Bygg (Billström Riemer Andersson Bygg AB) och Broods som samtliga har gedigen erfarenhet av såväl fastigheter som energioptimering.

– För att klara den gröna energiomställning som är helt nödvändig i närtid behövs nytänkande, samverkan och fler incitament till genomförande. Det är grunden i Buddy Energy, säger Per-Henrik Persson, Vd Buddy Energy.

Det finns idag stora utmaningar i energisystemen, och Sveriges elproduktion behöver minst dubbleras för att samhället och näringslivet skall ha stabila förutsättningar samt klara energiomställningen. Ett välfungerande energisystem förutsätter tillräcklig produktion, effekt, överföringskapacitet, flexibilitet och lagring.

– Alla tre ägarbolagen har lång och gedigen erfarenhet av fastigheter, vilket också innebär en direkt förståelse och påverkan av elförsörjningen och dess prissättning. På nära håll har vi sett utmaningar avseende elförsörjning, skenande elpriser och en framtid som visar prognoser på att efterfrågan på fossilfri el vida överstiger den kapacitet som finns idag, eller är planerad för den närmaste tiden. Vi var helt enkelt tvungna att söka ny kunskap och förståelse och tänka nytt, berättar Joakim Garfvé, som är personen bakom idéen.

Under 2023 har Buddy Energy etablerat tre pilotprojekt på Bromma sjukhus i Stockholm, Gårdschips fabrik i Laholm och kontorshuset Nodi i Göteborg. Nu lanseras tjänsterna i hela Sverige med primär fokus på fastighetsägare som aktivt vill bidra till grön energiomställning och energioptimering.

– Redan nu ser vi en stor efterfrågan hos våra kunder i samband med både nyproduktion och ombyggnation, säger Magnus Riemer, Koncernchef BRA AB.

Med en unik helhet av funktion och konkreta lösningar, går det att styra elförbrukningen och inköp av el till tider när det är som mest gynnsamt. Samtidigt bidrar fastigheten till att stabilisera frekvensen och balansera elnätet.

– En av de mest unika delarna är att Buddy Energy finansierar investeringen för fastighetsägaren. Det skapar en förutsägbarhet som uppskattas, samtidigt som fastighetstaken bidrar till nya inkomstkällor, fortsätter Per-Henrik Persson, Vd Buddy Energy.

Nyckeln till de goda resultaten för Buddy Energy, är samverkan med de bästa aktörerna på marknaden, egen nyckelkompetens samt ägartrions djupa erfarenhet av fastighetsbranschen. Oavsett specifik lösning till energikälla eller batterilagring, så blir resultatet ”lokalproducerad” energiförsörjning som avlastar och balanserar elnätet. Samtidigt energioptimeras fastigheterna för att kunna bidra till klimatmål och nya regelverk, där hyresgäster kan följa energieffektiviseringen i realtid.

– Fastighetsägare vill vara långsiktiga, inte ta för stor risk och vill kunna bidra till lokal, lönsam och hållbar samhällsutveckling. Vi vet hur vi skapar de bästa förutsättningarna till konkret genomförande med syfte att ställa om samhället till fossilfrihet, samtidigt som vi vill bevara värden i fastigheter som är oberoende nuvarande energisystem. Det är anledningen till att Buddy Energy existerar. Vi vill bidra och möjliggöra den nödvändiga transformationen genom kunskap, nya funktioner och smart samverkan. Vinnarna blir samhället och våra framtida generationer, avslutar Petter Ekevärn, VP Project Development, Innovation and Sustainability Vectura Fastigheter.