Nyheter

SGU får utökat uppdrag kring koldioxidlagring

Sveriges geologiska undersökning (SGU) blir behörig svensk myndighet för utpekande av strategiska projekt som rör hela kedjan för CCS, det vill säga koldioxidavskiljning, koldioxidlagring och infrastruktur för koldioxidtransport. Uppdraget gäller från det att EU-förordningen om nettonollindustrin träder i kraft.

Regeringen har fattat beslut om att SGU blir den myndighet i Sverige som ska hantera erkännande av strategiska projekt inom tekniken CCS – Carbon Capture and Storage. Det innebär att SGU:s regleringsbrev ändras och det befintliga uppdrag som myndigheten har kring koldioxidlagring utökas.

– Det är väldigt roligt att SGU nu får ett utökat uppdrag som ger oss möjlighet att ta ett helhetsgrepp på frågan kring geologisk lagring av koldioxid under havsbotten. Självklart innebär uppdraget också en tät samverkan med andra myndigheter och aktörer inom området, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

De projekt som SGU kommer att hantera framåt är så kallade nettonollprojekt. Nettonollprojekt ingår som en del i förslaget till EU-förordning (Net Zero Industry Act) om att inrätta ett ramverk för nettonolltekniker och nettonollprodukter i syfte att stärka Europas ekosystem. Förordningens övergripande syfte är att EU ska nå klimatneutralitet.

­– Det utökade uppdraget innebär att SGU behöver förstärka sin kompetens inom flera områden, ett arbete vi redan har påbörjat. Vi ser också att det kommer att skapa synergier för vår övriga verksamhet inom CCS-området, säger Lovisa Zillén Snowball, chef för SGU:s avdelning för samhällsplanering.

Enligt beräkningar från EU-kommissionen kommer Europa att behöva fånga in och lagra mellan 300 och 500 miljoner ton koldioxid årligen fram till år 2050 för att kunna nå sina nettonollmål.