Nyheter

Ferroamp enda stödtjänstlösningen som godkänns för grönt avdrag

Ferroamps lösning för att sälja stödtjänster är den enda som finns tillgänglig på marknaden idag som godkänns för grönt avdrag enligt det nya ställningstagande som Skatteverket publicerade under torsdagen.

Skatteverket ändrade i början av året sin tolkning av reglerna för att få del av skattereduktionen för grön teknik vid köp av batterier. Enligt den nya tolkningen berättigade inte köp av batterier som används för att bidra med stödtjänster till elnätet till skattereduktionen. Efter beslut i Skatterättsnämnden ändrar Skatteverket nu sitt ställningstagande igen.

Det ligger fast att ”batterierna helt eller delvis” ska används för att lagra egenproducerad el men det nya är att det nu är möjligt att till viss del även använda batteriet till att stödtjänster eller elprisarbitrage utan att rätten till skattereduktion påverkas.

Ferroamps unika lösning innebär att man kan delta på stödtjänstmarknaden samtidigt som man använder det för att maximera egenkonsumtionen av solel i den egna fastigheten.

För de som köpt ett batteri till sitt Ferroamp-system under våren och nekats grönt avdrag finns nu också chansen att begära omprövning hos Skatteverket.

– Det är mycket positivt att Skatteverket ändrat sitt ställningstagande så att våra kunder kan använda Ferroamp-systemets fulla potential utan att riskera att gå miste om skattereduktionen. Det är också till stor nytta för elnätet eftersom det bidrar till flexibilitet och integreringen av mer solel, säger Kent Jonsson, vd, Ferroamp.

Skattereduktionen för grön teknik, eller det gröna avdraget som det också kallas, uppgår till 50 procent av kostnaden för arbete och material vid installation av batteri för lagring av solel.