Nyheter

Swedfund stärker motståndskraften i afrikanska städer genom strategisk investering

Swedfund har investerat 30 miljoner euro i The Urban Resilience Fund (TURF), som förvaltas av Meridiam och syftar till att möta de utmaningar som klimatförändringar och urbanisering innebär i Afrika, främst i Afrika söder om Sahara.

TURF utvecklar och investerar i nya infrastrukturprojekt och företag som förbättrar stadsmiljön och levererar viktiga samhällstjänster. Projekten fokuserar på de unika utmaningar som snabbväxande städer i Afrika står inför, såsom otillräcklig infrastruktur, höga föroreningsnivåer och betydande sociala ojämlikheter.

— Genom att fokusera på motståndskraftig infrastruktur bidrar TURF inte bara till att möta de akuta behoven i snabbt växande städer, utan lägger också grunden för en hållbar stadsutveckling som utgår från klimatresiliens och social rättvisa, säger Jérémie Hoffsaes, från Swedfunds energi- och klimatteam.

TURF:s projekt omfattar strategier både för att motverka klimatförändringar och för klimatanpassning. TURF genomför till exempel utvecklingsprojektet Nouakchott Coastline Development i Mauretanien för att återställa en 12 km lång sanddyna och förstärka kustlinjen mot erosion och översvämningar.

För att hjälpa städer att anpassa sig till klimatförändringar och minska utsläppen av växthusgaser förväntas fonden investera i mikrokraftnät, avfallshanteringsanläggningar och energieffektiva samhällsmiljöer såsom gatubelysning och hållbara transporter för att minska trängsel och föroreningar i tätbefolkade områden.

Alla TURF:s projekt har som mål att skapa arbetstillfällen, främja lokal ekonomisk tillväxt och förbättra tillgången till grundläggande tjänster, och därigenom minska ojämlikheter och förbättra livskvaliteten för särskilt utsatta grupper.

Om Meridiam

Meridiam är en oberoende kapitalförvaltare med fokus på utveckling, finansiering och långsiktig förvaltning av hållbar offentlig infrastruktur. Kapitalförvaltaren är verksam inom tre nyckelsektorer: hållbar mobilitet, kritiska samhällstjänster och innovativa lösningar med låga koldioxidutsläpp. Med kontor i Addis Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, Johannesburg, Libreville, Luxemburg, Paris, Wien och Washington har Meridiam 22 miljarder USD i förvaltade tillgångar och har hittills ansvarat för över 125 projekt. TURF är en global fond för blandad finansiering som lanserades av Meridiam i samarbete med The Rockefeller Foundation och FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) för att stödja städer i att leverera kritisk motståndskraft.

Foto: Nina Stock