Nyheter

Köpenhamn lanserar nytt initiativ för grön upplevelseekonomi

För att uppmuntra turister att agera mer hållbart lanserar Wonderful Copenhagen ett nytt initiativ: Betala med klimatvänliga handlingar och få tillgång till en rad av Köpenhamns populära attraktioner.

Det finns ett behov av att ändra turisters beteendemönster och uppmuntra till gröna val. Data visar på en stor vilja, eftersom 82 procent säger att de vill agera hållbart, men bara 22 procent har ändrat sitt beteende.

Detta ligger som grund för Wonderful Copenhagens, Köpenhamns officiella turistorganisations, nya initiativ CopenPay som ska omvandla gröna handlingar till valuta för att få åtkomst till kulturella upplevelser. Köpenhamns ambition är att inspirera besökare att göra medvetna val och hjälpa till att överbrygga klyftan mellan önskan att agera hållbart och faktiskt beteende.

Genom CopenPay belönas turisters handlingar, såsom att cykla till attraktioner, samla in plastavfall eller volontärarbete på stadsodlingar, med fri tillgång till en rad upplevelser i den danska huvudstaden. Detta inkluderar bland annat gratis guidade museiturer, gratis kajakuthyrning och gratis luncher gjorda på lokalproducerade råvaror.

Besökare som kommer till Danmarks nationalgalleri, Statens Museum for Kunst (SMK), med insamlat plastavfall bjuds till exempel in till en workshop där de kan omvandla plasten till konstverk. På samma sätt ger en resa med kollektivtrafik eller cykel till Köpenhamns ikoniska energianläggning, CopenHill, en unik upplevelse av att åka skidor nedför sluttningen på byggnadens tak.

– Ett av våra kärnuppdrag är att göra resandet hållbart. Och vi kommer bara att lyckas om vi överbryggar den enorma klyftan mellan turisternas önskan att agera hållbart och deras faktiska beteende. Det låter kanske enkelt men det är det inte. Genom CopenPay vill vi därför uppmuntra våra besökare till ett hållbart beteende och samtidigt berika deras kulturella upplevelse av vår destination. Det är ett experiment och ett litet steg mot att skapa ett nytt tankesätt bland resenärer och ett av våra många initiativ för att göra resandet mer hållbart, säger Mikkel Aarø-Hansen, VD för Wonderful Copenhagen.

Det är lätt att använda CopenPay: turister kan visa upp en tågbiljett, anlända med cykel eller presentera andra enkla bevis på gröna handlingar för att lösa in sina belöningar. Nu vill Wonderful Copenhagen uppmuntra alla som besöker Köpenhamn i sommar att använda sig av CopenPay och via den officiella hemsidan, CopenPay.com, ges regelbundna uppdateringar om tillgängliga attraktioner och belöningar.

CopenPay är ett pilotprojekt som omfattar över 20 attraktioner runt om i Köpenhamn. Förhoppningen är inte bara att initiativet ska fortlöpa, utan också att inspirera andra destinationer runt om i världen att införa liknande gröna initiativ.

Vi måste omvandla turismen från att vara en miljöbelastning till att bli en kraft för positiv utveckling. Viktiga steg i detta är att förändra hur vi rör oss på destinationen, vad vi konsumerar och hur vi interagerar med lokalbefolkningen. Med CopenPay vill vi att såväl resenärer som lokala attraktioner ska lägga vikt vid den gröna omställningen. Eftersom resandet är internationellt beror vår gemensamma framgång på val som görs av människor och destinationer runt om i världen. Därför strävar vi också efter att inspirera till ett hållbart beteende och kulturell uppskattning på ett globalt plan, fortsätter Mikkel Aarø-Hansen.

Jag är mycket glad över att se ett initiativ som CopenPay, som kombinerar vårt rika kulturliv med ett starkt engagemang för hållbarhet. Genom att omvandla gröna handlingar till valuta för kulturupplevelser får turister en unik möjlighet att utforska Köpenhamn på ett sätt som gynnar både miljön och lokalsamhället. Detta går helt i linje med våra värderingar och ambitioner att främja hållbara lösningar i Köpenhamn, säger Köpenhamns borgmästare Sophie Hæstorp Andersen.

Fakta om CopenPay:

Pilotprojektet kommer att pågå under sommarens högsäsong, vecka 29–32

Hemsidan www.CopenPay.com lanseras den 15 juli

Ett stort antal attraktioner deltar i projektet: Danmarks Nationalmuseum, Statens Museum for Kunst, Köpenhamns Museum, Sparta Running Club, Green Kayak, CopenHill, Den Urbana Trädgården, cykeluthyrning från Donkey Republic och många fler.