Nyheter

Miljöbyggnad Silver för nytt djursjukhus i Mölndal

Blå Stjärnans Djursjukhus har under flera år letat efter en fastighet i Göteborgsområdet för att bygga ett nytt specialistdjursjukhus. Platsen har man nu hittat utanför Göteborg i Mölndal. Här kommer man att kunna hjälpa både skadade och sjuka djur från hela Sverige med specialistvård inom kirurgi, akut- och intensivvård och bli ett av Sveriges mest kompetenta djursjukhus.

– Vi signerade avtal med Blå Stjärnan under 2022 och då hade vi länge arbetat för att lokalisera en bra fastighet, berättar Niclas Hultberg, projektledare på Castellum Väst AB. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper. Den första handlade om att riva två befintliga byggnader på fastigheten. Den genomfördes under 2022 därefter tog markarbetena vid samt resningen av betongstommen. Nu pågår den tredje etappen som handlar om bygg, installationer och finplanering.

Byggnaden kommer att bli på 11 120 kvadratmeter och bestå av fyra våningsplan varav det nedre våningsplanet kommer att utgöra garage. Två plan kommer att vara djursjukhus och den översta våningen är en indragen teknikvåning som är formad som två skepp.

Projekt med många hänsyn

– Byggnaden sluttar från väster till öster, vilket innebär att alla tre nedre planen ansluter till marken samt medför att den arkitektoniska gestaltningen skiljer sig beroende från vilken vinkel man betraktar byggnaden, berättar Niclas Hultberg. Centralt i byggnaden är innergården, som kommer att bilda en grön oas för både djur och personal.

Runt innergården löper en rund balkong som vetter mot samtliga väderstreck. Utvändigt knyts byggnaden ihop med glasade fönsterband, en detalj som går igen i det befintliga området. Fasaden kommer att kläs med en sinusplåt med förpatinerad titanzink. Innergårdens fasad kommer att kläs med en träfasad för att ge ett varmt intryck, kopplat till önskan om en avkopplande utemiljö.

– Detta är ett mycket speciellt projekt, fortsätter Niclas Hultberg. Vi har arbetat mycket tätt tillsammans med Blå Stjärnans personal under hela projekteringen för att säkerställa att djursjukhuset ska fungera optimalt för deras typ av sjukvård där kraven är mycket höga på att flödena i verksamheten ska fungera perfekt. Det är många av djuren som är naturliga fiender och då inte bör mötas för att bli rädda eller aggressiva. Det handlar om enkla förebyggande åtgärder som att fönsterbröstningarna är utformade på ett speciellt sätt för att ingen ska kunna se in. 

Grönt tankesätt

Hela byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Solceller kommer att installeras på samtliga tak. Kislet som används i solcellerna kommer från Norge istället för som normalt från Kina, för att dels minska miljöpåverkan och därutöver ta med de mänskliga rättigheterna. Titanzinken som används i fasaden är ett bra material som i framtiden är enkelt att återvinna och återbruka. 

– Vi har haft återbruket i fokus ända sedan vi rev de två befintliga byggnaderna på tomten. Vi gjorde en inventering av byggnaden för kommande byggnader inom Castellum, berättar Niclas Hultberg. Vi beslöt då att återvinna fasadteglet för att återanvändas på exempelvis gångar och för planteringslådor. Dörrar och kök har också tagits tillvara och används i andra av våra byggnationer. Vissa delar har vi skänkt bort till olika verksamheter. Även trappor återbrukas. Vi har ett långsiktigt tankesätt när vi förvaltar våra byggnader. 

– Vi har också tänkt att så lite åverkan som möjligt ska behövas vid eventuella förändringar i framtiden som tar mycket energi. Därför har vi skapat möjligheten att kunna göra förändringar med så lite ingrepp som möjligt. Stommen är flexibel. Bjälklaget är dimensionerat för att i framtiden kunna ta upp hål om man skulle vilja komplettera med exempelvis ett nytt kök eller förändra ventilationen. Att stommen är flexibel gynnas om man skulle behöva flytta fönster och väggar utan att då medföra större ingrepp. Man vet aldrig hur man väljer att arbeta i framtiden, därför är det angeläget att från början skapa en flexibilitet, säger Niclas Hultberg. 

Stor miljöambition

– Det finns från både beställaren och hyresgästen en stor ambition när det gäller miljön i projektet, berättar Sten-Inge Abrahamsson, platschef på Flodéns Byggnads AB. Därför arbetar vi efter att hitta möjligheterna för miljön som också innebär grundförutsättningen att kunna erbjuda en bra vård. Vi har tidigare arbetat med Castellum och fick nu möjlighet att räkna på detta projekt och sedan april 2023 fick vi detta projekt som en totalentreprenad. Vi har fram till årsskiftet ritat och projekterat och började själva produktionen i november 2023. Efter rivningen tog betong- och marketreprenaden vid med bland annat pålning för byggnaden. Därefter har vi konstruerat och byggt plan tre. Taket består av ett stolpverk med en stomme med HDF bjälklag alltså inga takstolar. Därefter har vi byggt väggar och fått tätt hus och var nästan färdiga med fasaden vid årsskiftet 2023/2024.  

På taket finns två fläktrum av större storlek. Det finns stort behov av ventilation. Det ställs krav på operationssalarna med mycket ren luft samtidigt som det gäller att få ut odören från djuren.

– För tillfället håller vi nu i mars på och bygger gipsväggar mellan de 224 olika rummen. Sammantaget är det 500 meter fasadglas i fasaden i två våningsplan, berättar Sten-Inge Abrahamsson. Samtliga partier som bygger ihop fasaden är i limträ, vilket har medfört att vi har kunnat minska ner på stålanvändningen. Fönsterpartier brukar vara i metall, de är här i limträ och kommer att medföra  ett ljust intryck.

All gips som blir över efter användningen skickas tillbaka till leverantören för återanvändning. Det blir mycket spill i ett projekt. Man räknar med att cirka 20 % av leveranserna utgör spill. Det packas ner i säckar och skickas tillbaka för att sedan återanvändas. Det skapas en cirkel som gynnar miljön.

– Det är ett mycket intressant projekt och ett stort projekt som byggs på bara ett år, säger Sten-Inge Abrahamsson. Kvar är nu inredningen med specialväggar, stålrum för röntgen och MR-kamera samt inredning för operationssalarna. Djursjukhuset kommer att successivt flytta in i slutet av 2024.

Fakta

Byggherre: Castellum Fastighets AB

Totalentreprenör: Flodéns Byggnads AB