Nyheter

Stockholms största solcellsanläggning bland bostadsrättsföreningar är nu i drift

Att producera egen förnybar el innebär inte enbart att HSB brf Tanto minskar sitt klimatavtryck ytterligare, utan också att föreningen sänker sina energikostnader.

– Det är en fantastisk känsla att på egen hand producera ren och hållbar energi. Att driftsättningen dessutom sammanföll med en ovanligt solig vårvinter och höga elpriser var extra lyckosamt. Vi märker tydligt att intresset för frågor som rör miljö och klimat ökar bland boende, säger föreningens ordförande Inger Lindberg Bruce.

Bostadsrättsföreningen Tanto på Södermalm i Stockholm har under de senaste 20 åren minskat sin energianvändning med cirka 30 procent. Föreningen är inte bara en av Stockholms största med sina 729 lägenheter, utan också en av de mest iögonfallande, med sina krökta huskroppar intill Årstaviken.

Under vintern driftsattes den nya solcellsanläggningen på föreningens fem tak. Ett omfattande projekt som beviljades bygglov, trots att fastigheten har den högsta kulturhistoriska klassificeringen. Anläggningen på 376 kWp väntas producera cirka 30 procent av föreningens årliga användning av fastighetsel i gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor, förråd, men också ventilation.

– Rent ekonomiskt är detta på alla sätt en mycket bra investering. Enligt vår kalkyl, som även omfattar det statliga installationsbidraget, har anläggningen återbetalat sig inom cirka tio år. Därefter räknar vi med en livslängd på ytterligare 15-20 år. Och underhållskostnaderna är närapå noll, säger Inger Lindberg Bruce.

Att flerbostadshus lämnar ett stort klimatavtryck i form av energianvändning är ingen hemlighet. HSB brf Tanto har dock kommit långt i sitt arbete för att minska sitt klimatavtryck. Utöver den nya solcellsanläggningen har föreningen tidigare investerat i bland annat temperaturgivare i lägenheterna, injustering av radiatorer, bättre styrsystem för kontroll och övervakning, rörelsestyrd led-belysning, miljövänlig vindkraftsel, laddstolpar samt snålspolande toaletter och kranar.

Därutöver har föreningen påbörjat installation av frånluftsvärmepumpar, och på den kommande stämman fattas beslut om gemensam el och installation av IMD, vilket skulle möjliggöra att överskottet från solcellsproduktionen under sommarmånaderna kan användas av boende.

Solceller till bostadsrättsföreningen – steg för steg