Nyheter

Klimatpositiv produktion för Scanspac

Förra veckan invigdes Scanspacs solpanelsanläggning och man firade att Scanspacs produktion numera är klimatpositiv.

– Nu kan vi bidra med gröna mervärden till samhället, säger Christian Borgenfalk, HSQE Manager på Scanspac.

Initiativet föddes genom Saint-Gobain interna koldioxidfond, som lanserades tidigare i år, som ska engagera medarbetare inom Saint-Gobain att bidra till koncernens mål för minskning av koldioxidutsläppen. Alla medarbetare har möjlighet att lämna förslag och rösta på sina favoritbidrag. Scanspacs förslag om att omvandla sin produktion till att bli klimatpositiv genom installation av solceller var ett av favoritförslagen men gick inte vidare för finansiering via fonden. Dock ansågs åtgärden så viktig att genomföra att koncernen beslutade att göra den investering som behövdes.

– Det här är ett tydlig avtramp, en viktig milstolpe för hela koncernen, säger Christian Borgenfalk, HSQE Manager på Scanspac. Det är inte en investering som ger någon snabb payback. Det är ett ställningstagande för vikten vi lägger vid hållbarhet och viljan att ge tillbaka till samhället. Det är fantastiskt att koncernen vill göra den här investeringen.

Steget från klimatneutral till klimatpositiv

Scanspacs produktionsanläggningar i både Sala och Glanshammar är sedan 2018 klimatneutrala* vilket skett genom en succesiv omställning där man gjort sig helt oberoende av fossila bränslen och valt förnyelsebara energikällor för att driva sina maskiner, fordon och lokaler.

Med hjälp av solceller har man tagit det steget längre och skapat en klimatpositiv** produktion vilket innebär att Scanspac producerar så mycket grön elektricitet att det blir över till samhället också. Det innebär att påverkan från fabrikerna är lägre än noll***.

– Vi har jobbat hårt på att ha en låg elpåverkan och då framförallt tomgångsförbrukning, alltså då vi inte har någon produktion, säger Christian. Det innebär att på helger och kvällar producerar vi så pass stort överflöd att det går ut via elnätet och till samhället.

Installationen av solcellerna är en del av en strategisk och dedikerad hållbarhetsplan för Scanspac och en del av färdplanen för ett koldioxidneutralt Saint-Gobain Sweden AB 2045.

– Det finns en stor ambition hos Scanspac och hållbarhetsarbetet är prioriterat i ledningsgruppen. Det har krävts investeringar och engagemang från medarbetarna för att komma dit vi är idag, säger Christian. Vi har verkligen tagit steget till att integrera hållbarhet på olika sätt i själva affärsnyttan.

*Enligt bedömning i Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produktion på -0% CO2 i Scope 1 & Scope 2.

**Den el som Scanspac producerar via solcellsanläggningen ger ett el-överskott som går ut i elnätet och kan användas av övriga samhället. Det motverkar användningen av annan elmix som består av bl.a. fossila bränslen och bidrar därmed till att reducera utsläppen av CO2.

*** Enligt bedömning i Greenhouse Gas Protocol ligger Scanspacs produktion på -0% CO2 i Scope 1 & Scope 2.