Nyheter

Internationella klimat- och miljöveckan i Stockholm: Bland annat om LeadIT om industrins omställning

Nu inleds den internationella klimat- och miljöveckan i Stockholm med en rad högnivåmöten, bland annat LeadIT om industrins omställning, FN-konferensen Stockholm +50 på Stockholmsmässan samt MoCa, en årlig ministerdialog om klimatomställning. FN:s generalsekreterare Guterres och USA:s klimatsändebud John Kerry är några av deltagarna.

Den 2–3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

– Många löften och åtaganden har gjorts av världens länder, men det brister i genomförandet. Mer behöver göras fortare för att vi ska kunna vända utvecklingen, och därför är det viktigt att världen samlas för att diskutera vägen framåt, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Ett urval av aktiviteter som sker under internationella klimat- och miljöveckan i Stockholm:

31 maj: 6th Ministerial on Climate Action (MoCA6). En årlig ministerdialog om globalt klimatarbete och implementeringen av Parisavtalet. Värd: EU, Kanada och Kina. Plats: Saltsjöbadens Grand Hotell

1 juni: Industry Transition Dialogue, ledarskapsdialogen för industriomställning. Klimat- och miljöministrar diskuterar industrins omställning tillsammans med företag inom den tunga industrin inom initiativet Lead IT som startades av Sverige tillsammans med Indien 2019.  Plats: Stockholmsmässan

1 juni: Högnivå Rundabordssamtal om innovativ finansiering mot plastföroreningar och främjandet av ökad cirkularitet av plast.  Sverige och USA är värdar och UNDP Alliance to end plastic waste är medarrangörer för samtalet.  Klimat- och miljöministrar kommer tillsammans med näringslivet, civilsamhället och globala finansieringsinstitutioner diskutera om möjliga lösningar. Plats: Stockholmsmässan

1 juni: Högnivåmöte för tre FN-konventioner om kemikalier och avfall. Högnivåmöte om de tre konventionerna som hanterar farliga kemikalier, farligt avfall respektive långlivade organiska föroreningar. Plats: Stockholmsmässan

1 juni: Ungdomsevenemang med Nordiska ministerrådet. Eventet lyfter fram ungas deltagande, i Stockholm+50 specifikt och hur det kan ske inom multilaterala processer i allmänhet. Plats: Stockholmsmässan

1 juni: Ministermöte om klimatfinansiering. Hur utökade partnerskap kan bidra till snabbomställning för resiliens. Plats: Stockholmsmässan

2–3 juni: Stockholm +50. Sverige är tillsammans med Kenya värd för en FN-konferens om klimat och miljö där världens länder ska samlas för att diskutera åtgärder för genomförandet av globala åtaganden och löften och snabba på omställningen. Det är det största FN-mötet som hållits i Sverige sedan 1972 då Olof Palmes engagemang ledde till att FN:s första miljökonferens lades i Stockholm. Plats: Stockholmsmässan

5 juni: Världsmiljödagen. Sverige är värd för FN:s världsmiljödag och en lång rad aktiviteter sker runt om i hela landet. FN kommer lyfta goda exempel från Sverige. På Tekniska museet genomförs ett möte med UNEP:s ordförande Inger Andersen och Annika Strandhäll. Plats: Tekniska museet