Nyheter

Grönområden allt viktigare för att bekämpa klimatförändringarna – nya färdigheter och verktyg behövs

I framtiden förväntas urbana grönområden spela en allt viktigare roll när det gäller att förhindra översvämningar, sänka temperaturer och öka den biologiska mångfalden. Det nya fokuset på hållbarhet ställer nya krav på grönyteproffsen, som behöver lära sig nya färdigheter och använda andra typer av verktyg. I rapporten om framtida trender Re:thinking urban green spaces – from Nice to Necessary har Husqvarna intervjuat experter, professionella yrkesutövare inom grönområden och vanliga medborgare på sex europeiska marknader för att ta reda på vilken roll urbana grönområden kommer att spela i framtiden och hur det kommer att påverka yrket och den tekniska verktygsutvecklingen.

Den nya europeiska rapporten från Husqvarna, som inkluderar Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Nederländerna, beskriver den förväntade utvecklingen av grönområden under de kommande åren. Det nya hållbarhetsfokuset innebär bland annat att tillverkare av elverktyg utomhus behöver snabba på sin resa mot alternativa kraftkällor. 44 procent av grönyteproffsen förväntar sig att bensindrivna produkter är förbjudna år 2027.

– Urbaniseringen pågår och grönområdenas roll i städerna har utvecklats. På Husqvarna är vi fast beslutna att förnya oss mot ett oberoende av fossila bränslen. Inom en inte alltför avlägsen framtid förväntar vi oss att vår huvudsakliga verksamhet består av elektriska verktyg och autonoma lösningar, säger Yvette Henshall-Bell, President Global Professional Business Unit på Husqvarna.

Nya hjältar och nya färdigheter

På frågan om framtiden tror 66 procent, av de som arbetar professionellt med grönytor, att fler träd i stadsområden blir en av de viktigaste förändringarna som påverkar branschen under de kommande tio åren. Även om det är ett långsiktigt engagemang kommer plantering av nya träd att vara nödvändig för framtida städer, främst för att kyla ner staden och stödja ett allt frodigare ekosystem.

Träd behöver inte bara planteras utan också skötas om, eftersom gamla träd är mycket mer värdefulla än yngre träd både för att bekämpa klimatförändringar och för att främja biologisk mångfald. Detta kräver att proffs på grönytor lär sig mer om trädvård och hur de kan skapa bästa möjliga förutsättningar för den biologiska mångfalden att blomstra i ett urbant grönområde. 60 procent av yrkesutövarna ser ett betydligt större fokus på biologisk mångfald inom en snar framtid.

Barriärer och lösningar

Personalbrist är en stor utmaning som branschen står inför i dag, och nämns av 37 procent av grönyteproffsen som ett kritiskt hinder för att utveckla urbana grönområden i sin stad. Detta driver behovet av robotgräsklippare och andra autonoma lösningar för att ta hand om de monotona uppgifterna, vilket frigör tid för de som arbetar professionellt med grönytor att fokusera på mer komplexa uppgifter.

– Eftersom så många grönyteproffs har svårt att hitta kvalificerad personal är det uppenbart att en kompletterande autonom arbetsstyrka är avgörande för framtiden. Autonoma lösningar hjälper också till att möta ytterligare två viktiga utmaningar för framtiden – behovet av att minska CO2-utsläpp och buller. Detta kommer att vara positivt för grönyteproffsen som nu kan fokusera på uppgifter av större värde och utveckla nya färdigheter, samt ha en trevligare arbetsmiljö, säger Yvette Henshall-Bell.

Framtida lapptäcke av grönt

39 procent av de som arbetar professionellt med grönområden säger att konkurrens från fastigheter och andra kommersiella intressen är ett stort hinder för hållbar grön utveckling. Nästan lika många ser också bristande politiskt intresse som en barriär.

Inom fem år förväntar sig dock 38 procent av experter och yrkesutövare att det kommer att finnas strikt laglig rätt för alla medborgare att få tillgång till grönområden i sin omgivning, vilket sannolikt kommer att stimulera stadsplaneringen att på nya sätt införliva mindre pusselbitar av grönt i stadsmiljön.

I framtiden förväntar sig 49 procent av proffsen på grönytor att ”parklets” (mikroparker) blir vanligare och 41 procent tror på gröna tak. Framtidens många nya grönområden kan dock bli mer tidskrävande att sköta på grund av transporter. Autonoma lösningar kan återigen ge svaret, eftersom gräsklippning och bevattning kan vara relativt självförsörjande med rätt system på plats.

Foto: Husqvarna