Nyheter

Innovationsföretagen: Ny lagstiftning och pågående energikris ökar incitamenten för klimatomställning

Färdplanen inom bygg- och anläggning uppgraderas för att öka tempot i klimatomställningen – Ny lagstiftning och pågående energikris har ökat incitamenten för klimatomställning.

– De målsättningar och förslag på åtgärder vi tog fram 2018 är fortsatt relevanta. Och vi vet nu att vi kan lyckas med våra mål. Men vi måste angripa utmaningarna från ett större systemperspektiv, öka innovationsgraden och rulla ut befintliga lösningar i snabbare takt, säger Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

Arbetet med att uppgradera färdplanen pågår och lansering sker i december. Inriktningen är ett ökat fokus på cirkulära affärsmodeller och ett förtydligat budskap till politiken. Genom att visa på möjligheter, identifiera hinder och definiera åtaganden är färdplanen branschens egen beskrivning av resan mot nettonollutsläpp.

– I en utmanande ekonomisk tid måste vi fortsätta att prioritera klimatfrågorna. Det är nödvändigt med en klok politik som främjar innovation, har höga ambitioner och premierar miljövänliga lösningar, för att säkerställa en hållbar utveckling, säger Anders Persson.

Färdplanen samordnas av Byggföretagen tillsammans med Installatörsföretagen, Innovationsföretagen, Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna och Trafikverket.

Färdplanen har funnits sedan 2018 och samlar idag runt 170 företag, kommuner och organisationer som antagit målet att halvera sina klimatutsläpp fram till 2030 samt uppnå nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningsbranschen tillsammans med 21 andra branscher tagit fram färdplaner som visar hur konkurrenskraften kan stärkas genom att bli fossilfria.

Den 4:e oktober genomförs en megaworkshop för att förankra arbetet i uppgraderingen med samtliga aktörer som står bakom färdplanen.