Nyheter

ArkDes släpper ny rapport om gestaltad livsmiljö – Hållbarhet, kvalitet och ekonomi

Nu släpper ArkDes rapporten Hållbarhet, kvalitet och ekonomi. Rapporten är en uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö, framtagen på uppdrag av Kulturdepartementet. 

Rapporten har sin utgångspunkt i Politik för gestaltad livsmiljö, som vilar på en stark övertygelse om gestaltningens kraft och att ett medvetet arbete med arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö kan bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Årets rapport fokuserar på den del av politiken som fastställer att hållbarhet och kvalitet inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

Här kan du ta del av intervjuer med experter, forskningsrapporter, lärande exempel och enkätundersökningar med arkitekt- bygg- och fastighetsbolag. Rapporten diskuterar politikens framgångar och utmaningar, samt ger konkreta medskick och spaningar inför framtiden.

Ett centralt medskick är att hållbarhet och kvalitet ska prioriteras i arkitektur, design, konst, byggande och förvaltning, och att incitamenten för investeringar i kvalitativ gestaltning behöver öka.

Ladda ned rapporten:

här.