Nyheter

En hantverksbyggnad med fokus på estetik och hållbarhet

SunRoof meddelar ett ytterligare spännande projekt under 2024. Novalisgymnasiet i Järna, en skola med specialpedagogisk profil, får nu en helt ny hantverksbyggnad och fortsätter att växa.

Projektet och verksamheten genomsyras av ett hållbarhetstänk – från maten som serveras i matsalen till omsorgsfulla materialval.

Projektet och skolan visar vägen mot en hållbar framtid genom att använda massivt KL-trä från svenska skogar för både stomme och väggar. Det integrerade solcellstaket från SunRoof kompletterar detta engagemang och placerar dem i spetsen för hållbarhetsinitiativ.

Bakom projektet står Stiftelsen Skridskofabriken i rollen som fastighetsägare och arkitektkontoret Pietsch Arkitekter. Senast Stiftelsen Skridskofabriken och Pietsch Arkitekter samarbetade runt Novalisgymnasiet resulterade det i en större tillbyggnad i form av en ny skolmatsal. Matsalen stod färdig 2014. Tillbyggnaden nominerades under våren 2015 till Årets Renovering av Södertälje Kommun.

– Det är roligt att testa denna typ av tak därmed ligga i framkant när det gäller nya innovationer. Vi bygger i massivt KL-trä som är ett hållbart alternativt som ökar i popularitet och väljer även att ha ett helt integrerat solcellstak. På så vis satsar vi på ett hållbart byggande redan från scratch, säger Marcus Laurén från Stiftelsen Skridskofabriken.

En hantverksbyggnad med fokus på dess ändamål

Idéen om den nya hantverksbyggnaden grundar sig i ett hållbart tänk, och en idé om att skapa en byggnad som reflekterar hantverket. Att bygga en hållbar byggnad handlar inte endast om materialvalen. Det handlar även om att uppföra en byggnad som tål att användas utifrån sitt ändamål – i detta fall att skapa hantverk av olika slag.

– För en skola med en tydlig konstnärlig och praktisk profil, har det varit av stor vikt att skapa en miljö som tål mycket och som är lämplig för olika hantverks- och konstnärsformer. Med synliga, massiva träväggar interiört skapar vi en känsla av stabilitet och hållbarhet. Vi tror att interiören kommer att åldras med respekt tack vare detta och med tiden få en vacker patina, snarare än att slitas. Huset kommer bestå av en massiv stomme där hela byggnaden är i massivt trä. Trät som används kommer från svenska skogar och tar hänsyn till hållbarhetsperspektivet, fortsätter Marcus Laurén.

Vidare speglar sig hållbarhetstänket i Novalisgymnasiets önskan om att installera solceller på befintliga byggnader. I takt med att projektet med nya hantverksbyggnaden startade uppstod ett intresse för att undersöka olika alternativ för den nya hantverksbyggnaden. Efter att ha granskat ett flertal offerter föll valet till slut på SunRoof.

SunRoof är ett svenskt företag med en vision om integrerade solcellstak som standard för hållbar energiproduktion. Ett integrerat solcellstak från SunRoof är ett hållbart alternativ till utanpåliggande solpaneler.

– För att verkligen accelerera omställningen till en bättre miljö och förnyelsebar energi måste vi tänka bortom traditionella solpaneler. Byggnadsintegrerad solenergin direkt i byggnader erbjuder inte bara en mycket mer estetisk lösning och utnyttjandet av hela takytan, men också mindre materialåtgång och på sätt ett mer hållbart byggande. Det är så vi ser framtiden på SunRoof, säger Lech Kaniuk, VD och grundare för SunRoof.

SunRoof – ekonomiskt och estetiskt val

Efter att flertalet offerter hade granskats föll valet till slut på SunRoof med dess estetiska och hållbara integrerade solcellstak. En anledning bakom valet var den ekonomiska aspekten.

– Från början tittade vi på att bygga ett falsat plåttak och därefter låta installera solceller. När vi jämförde det ekonomiska var det mer fördelaktigt att ha ett SunRoof-tak. Rent estetiskt, blir det även snyggare med ett svart och helt integrerat tak, snarare än ett plåttak med eftermonterade och utanpåliggande solceller. Det blir ett helt komplett tak, konstaterar Marcus Laurén.

Ytterligare en anledning till att man valde SunRoof handlar även om den viktiga kulturmiljön inom vilken skolan ligger. Det har varit av stor vikt att arbeta tillsammans med kommunen för att göra ett så fint visuellt avtryck som möjligt, där ett slätt integrerat solcellstak från SunRoof går i linje med denna vision.

– Vi har ett tight samarbete med kommunen, där miljön och kulturen är en viktig aspekt. Det är en viktig kulturmiljö i Järna och det har alltid varit viktigt att ta hänsyn till miljön och göra så fint avtryck som möjligt rent visuellt, där det släta integrerade taket passade bra, avslutar säger Marcus Laurén.

Elproduktion

Takytan på byggnaden är totalt 194 kvadratmeter med 156 kvadratmeter aktivyta. Den årliga elproduktionen kommer ligga på 25,290 kWh. Beräknad slutbesiktning av nya byggnaden är november 2024, där installationen av SunRoof är beräknad att starta i sommar.