Nyheter

Nytt digitalt verktyg hjälper Sveriges små och medelstora bolag möta hållbarhetskrav

De flesta av företagen i Sverige är små och medelstora bolag som inte omfattas direkt av alla nya krav på hållbarhetsrapportering. Men enligt en ny undersökning från OP Företagsbanken har 56 procent av storföretagen varit tvungna att byta ut underleverantörer – på grund av krav på hållbarhetsuppföljning.

Den siffran har ökat med 13 procent från 2023. För att underlätta för små och medelstora företag att uppfylla dessa krav, har Oxceed i samarbete med GoClimate utvecklat en ny och förbättrad hållbarhetsanalys.

 – Vårt verktyg Utökad Hållbarhetsanalys ger företag chansen att borra ner sig i sina hållbarhetsnyckeltal på både leverantörs- och kategorinivå. Man kommer till exempel kunna särskilja mellan olika affärsresor, med flyg, bil eller tåg – och därmed kunna vidta mer specifika åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp, säger Carl Frostgård, CPO på Oxceed.

I det digitala verktyget kan man få insikt i upp till 80 olika kategorier och även få ett utfall för de senaste 12 månaderna. Klimatberäkningarna görs automatiskt och baseras på företagets befintliga bokföringsdata. Förutom att enklare kunna rapportera och följa upp data, blir det också lättare för företagen att prioritera tid och resurser i hållbarhetsarbetet. Fokus ligger på de åtgärder som ger störst klimatnytta.

– Det blir enklare för företag att förstå och påverka sina klimatavtryck, genom att man kan klicka sig in på varje kategori eller leverantör och se i detalj var utsläppen kommer ifrån, säger Kalle Nilvér, vd på Impact-bolaget GoClimate – vars teknik möjliggör automationen.

Utöver den detaljerade kategorianalysen tillkommer en leverantörsanalys som visar samtliga leverantörers månatliga utsläpp. Senare i år kommer det även bli möjligt för användare att jämföra sin klimatpåverkan med andra företag samt budgetera utsläpp per kategori.