Nyheter

Volvo CE presenterar branschens mest omfattande rapporter om produkternas koldioxidavtryck

Volvo CE leder hållbar förändring genom att presentera branschens mest omfattande katalog över Product Carbon Footprint (PCF)-rapporter – vilket gör det enkelt för kunder att vidta aktiva åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. Rapporterna bekräftar att elektriska maskiner är ett mer hållbart val jämfört med konventionella dieselmaskiner, när man tittar på utsläpp av växthusgaser över maskinens hela livscykel.

Volvo CE är fast beslutna att ligga i framkant i minskningen av koldioxidutsläpp i branschen och publicerar sina PCF-rapporter som tillhandahåller viktiga data för kunderna att förstå sina fullständiga utsläpp och vidta åtgärder för att minska sitt eget koldioxidavtryck.

Volvo CE delar också med sig av sin PCF-metodik på sin webbplats, som visar hur data kan användas för att driva förändringar. Genom att göra detta levererar Volvo CE ett verkligt och beprövat ramverk för att kollektivt nå globala och nationella klimatmål.

Den detaljerade metoden, som utvecklats internt av Volvo CE-experter, fungerar genom att analysera koldioxidavtrycket i alla aspekter av en produkts liv – med både traditionella och elektriska maskiner i företagets portfölj. Den täcker alla steg från utvinning av råvaror, komponenttillverkning och maskinmontering till återvinning och uttjänt livslängd.

Principerna för metodiken baseras på två globala standarder: den globala ISO-standarden för livscykelanalys och Green-house Gas Protocol.

Kunskap är makt

Siffrorna översätts till en rapport för varje produkt, vilket ger en enkel baslinje från vilken man sedan kan vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Detta är viktig information för kunder, som väljer vilken utrustning de ska använda i sina projekt, såväl som för Volvo CE som har ambitionen att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser i hela sin värdekedja till 2040. För att uppnå dessa resultat, krävs långsiktiga, stegvisa och återkommande åtgärder av alla intressenter i värdekedjan.

Detta är ett verktyg för att både mäta framsteg och fatta beslut som driver åtgärder i rätt riktning.

Rickard Alm, chef för Life Cycle Assessment (LCA)-programmet på Volvo CE:

– Kunderna tittar nu med full noggrannhet på koldioxidprestanda – i nivå med andra överväganden som kostnad och kvalitet. Med våra rapporter om koldioxidavtryck för produkter gör vi det lättare att få snabb tillgång till den information som behövs och gör det möjligt för dem att agera på sina ambitioner om att minska koldioxidutsläppen.

– Vi är stolta över att ligga i framkant med den mest omfattande PCF-analysen som finns tillgänglig idag inom anläggningsbranschen för att säkerställa att de rätta valen görs nu för att leverera i vår hållbara transformation.

En katalog öppen för alla

Arbetet med Volvo CE LCA-programmet utvecklas ständigt. För PCF-analysen innebär detta att antalet produktrapporterna kontinuerligt utökas, prioriterade främst utifrån försäljningsvolym. Idag kan kunderna besöka Volvo CE:s webbplats och ladda ner PCF-rapporter om både konventionella ramstyrda dumprar, hjullastare och grävmaskiner, samt utvalda elektriska erbjudanden, såsom grävmaskinerna ECR25 Electric och EC230 Electric.

Rapporterna visar också att elektriska maskiner är ett mer hållbart val över hela sin livscykel jämfört med diesel.

– Beroende på vilken energimix som används för att ladda batterierna, minskar utsläppen från användningsfasen av en elektrisk maskin med upp till 95 %, säger Rickard. Medan batteritillverkning resulterar i ett högre koldioxidavtryck för elektriska maskiner under produktionsfasen, jämfört med diesel, minskar de totala koldioxidutsläppen för en elektrisk maskin fortfarande med 80-90 % under hela livscykeln.

LCA-programmet är en del av en bredare hållbarhetsstrategi från Volvo CE, som också inkluderar implementering av material med låga koldioxidutsläpp och övergång till mer fossilbränslefria alternativa drivlinor, såsom de som tillhandahålls av dess kommersiella utbud av eldrivna maskiner och laddningslösningar.

Metoden som används för att producera dessa rapporter kan vara märkesoberoende och är öppen för alla andra OEM att utforska och implementera. När ny lagstiftning träder i kraft kommer de beräkningar som används inom metoden att fortsätta att ses över för att säkerställa riktigheten.

Läs PCF-rapporterna och lär dig mer om metodiken