Tag: hållbar utveckling

Världen behöver fler klimatsmarta innovationer

För att nå de globala hållbarhetsmålen 2030 behövs fler klimatsmarta innovationer. På…50 miljoner till långsiktig hållbar utveckling i Skåne och Blekinge

Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde 12 april i Kristianstad för att…70 MSEK till Mistra SafeChem för forskning om hållbar och grön kemi

Mistra SafeChem tilldelas medel för en andra fas med upp till…Peab bygger pilotplattform för ren energi i Esbo

Peab har fått i uppdrag att bygga en pilotplattform för ren energi i Esbo. Beställare…Spaning: strategi för CO2-infångande, producentansvar för plast och böter för greenwashing

EU har nyligen presenterat en rad initiativ för att bekämpa klimatförändringarna…PiteEnergi installerar sensorer för trafik- och miljömätning i Piteå

I ett samarbetsprojekt med Piteå Kommun tar PiteEnergi nu ett viktigt steg mot att samla in och analysera…Radikal implementering för klimatneutrala städer

Med sju år kvar för att nå missionen om klimatneutrala städer till 2030 krävs radikal implementering. I 23 svenska pionjärstäder pågår just nu massor…Enklare energikrav för mindre plushus

Forum för Energieffektivt Byggande har nu ändrat kriterierna för…Derome skriver nytt samarbetsavtal och stärker hållbarhetserbjudandet

Derome stärker sitt hållbarhetserbjudande genom att teckna samarbetsavtal med…Kungsbacka väljer innovativ metod för framtidens avloppsrening

Nu har Kungsbacka valt reningsmetod för uppgraderingen…