Category: Large Sidebar

Energiföretagen: ”Producentansvar för plast välkomnas”

Energimyndigheten fick av regeringen i uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för CCS (Carbon Capture and Storage) och CCU (Carbon Capture and Utilization). I sin rapport…Invexa – miljömässigt hållbar renovering av kök – exklusiv tusch på hyresrätten

Med bänkskivor, stänkskydd och övrig köksinredning till stora delar baserade på återvunna och förnybara…BRA KLIMATVAL redan i kostnadskalkylen

Idag är det är viktigt att kunna göra smarta val när man räknar på ett projekt, både vad gäller kostnader och klimatpåverkan. Ett företag…Plug-in containrar renar vatten från PFAS och metaller

Miljöteknikföretaget Chromafora har utvecklat två patenterade metoder för att rena förorenat vatten från tungmetaller…Snabb applicering och lång livslängd med filmgalvanisering

Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda katodisk filmgalvanisering kan detta…NYAB förstärker koncernledningen

NYAB är glada att presentera Erik Petersen som Vice President of Corporate Affairs och medlem…Hållbar Tekniks keramiska golvlack saknar motsvarighet

Varje år byts många golv ut helt i onödan. Inom några år kommer renovering att vara ett förstaval….Fyra nya styrelsemedlemmar till Sweden Green Building Council

Sveriges ledande organisation inom hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council (SGBC), valde…Byggelement nyanställer – en del av storsatsningen på klimatförbättrade betongelement

Byggelement har stärkt upp organisationen med en dubbelrekrytering. Sofia Nilsson är ny projektchef och Kristofer Lissledal är ny projektledare. Anställningarna…AWS svenska datacenter bland de första i Europa att använda kraften hos växter för att minska koldioxidutsläppen

Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) har möjlighet att minska utsläpp av växthusgaser med upp till 90 procent under bränslets livscykel jämfört med diesel – nu övergår AWS…