Month: februari 2024

Svensk hållbarhet på den Amerikanska marknaden – proptechbolag kopplar upp på Broadway

Förra året introducerade Energimyndigheten och den Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York sex svenska tillväxtbolag…Ny avfallshantering har ökat Novas återvinningsgrad från 40 till över 70 procent

I samarbete med Ragn-Sells har Nova i Lund gjort om sin avfallshantering i syfte att ytterligare minska…Carglass® tar ytterligare steg för att minska sina utsläpp och bidra till en mer hållbar framtid

Genom ett långvarigt samarbete med Best Transport i Stockholmsregionen och den nya…Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet stärker samarbetet för en hållbar framtid

Installatörsföretagen och Luleå tekniska universitet har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte…Ny lag ska sätta stopp för greenwashing

EU-parlamentet har röstat igenom ett nytt direktiv som förbjuder greenwashing och vilseledande produktinformation. Nu blir…Riksbyggen vill att regeringen ser över reglerna för farligt avfall

Riksbyggen har tillsammans med andra aktörer i bostadsbranschen uppmärksammat…Kraftfull satsning på cirkulärt företagande i Västsverige

Miljö- och regionutvecklingsnämnden i VGR tar nu ett kraftfullt steg mot en mer hållbar och konkurrenskraftig…Nytt samarbete för en byggprocess med minskade utsläpp

Familjebostäder vässar klimatmålen för att halvera klimatutsläppen till år 2030. Bolaget har…LFM30 vinner Bästa Malmöambassadörer 2024

LFM30, Lokal Färdplan Malmö 2030, belönas med utmärkelsen…Ökad trafik 2023 tog ut effektiviseringseffekten

Preliminära siffror visar att utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken var…